Europska agencija za sigurnost zračnoga prometa

Europska agencija za sigurnost zračnoga prometa agencija je Europske unije koja ima specifične regulatorne i izvršne zadatke u području sigurnosti zračnoga prometa. Agencija predstavlja ključni dio u strategiji Europske unije za uspostavu i održavanje visoke ujednačene razine sigurnosti zračnoga prometa u Europi.

Agencija ima dvostruku zadaću. Pruža stručnu tehničku podršku Europskoj komisiji u izradi nacrta propisa o sigurnosti zračnoga prometa u različitim područjima te daje svoje mišljenje pri sklapanju relevantnih međunarodnih sporazuma.

Povrh toga, Agencija ima ovlasti obavljati određene izvršne zadatke u vezi sa sigurnošću zračnoga prometa, kao što su certificiranje aeronautičkih proizvoda i organizacija uključenih u njihovo projektiranje, proizvodnju i održavanje.

Ta djelatnost certificiranja pridonosi usklađivanju sa standardima plovidbenosti i zaštite okoliša.

Agencija certificira proizvode za ukupni civilni zračni promet, uključujući opći i poslovni zračni promet. Važno je primijetiti da njene odgovornosti i ovlasti ne uključuju zaštitu zračnoga prometa (sprečavanje nezakonitih djelovanja usmjerenih protiv civilnoga zračnog prometa, npr. otmica zrakoplova). To je u nadležnosti država članica koje primjenjuju zakonodavstvo Zajednice.

Zakonodavna tijela Zajednice već su odlučila da će se ovlasti Agencije dugoročno postupno proširivati na sva druga područja sigurnosti zračnoga prometa, a posebno na zrakoplovne operacije i izdavanje dozvola zrakoplovnomu osoblju. Prvo proširenje djelokruga rada Agencije na zrakoplovne operacije, izdavanje dozvola zrakoplovnomu osoblju i ovlaštenje zračnih prijevoznika iz trećih zemalja uređeno je Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008.

Europska agencija za sigurnost zračnoga prometa osnovana je Uredbom Vijeća (EZ) br. 1592/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2002. (SL L 240, 7.9.2002. PDF koja je stavljena izvan snage Uredbom (EZ) br. 216/2008).

Godina osnivanja: 15. lipnja 2002.

Izvršni direktor: Patrick Goudou

Poštanska adresa:
PO Box 101253
D-50452 Köln

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?