You are here:

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 a instituit un sistem de protecţie comunitară a soiurilor de plante ca formă unică şi exclusivă de protecţie comunitară a proprietăţii industriale asupra soiurilor noi de plante. Acest sistem este gestionat de către Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP).

OCSP este un organism comunitar cu personalitate juridică, care se autofinanţează, fiind înfiinţat în data de 27 aprilie 1995. Începând din august 1997, OCSP are sediul la Angers (Franţa).

OCSP ia decizii cu privire la cererile de protecţie comunitară a soiurilor de plante pe baza unei examinări formale şi a unei examinări tehnice a soiului care face obiectul cererii. Protecţia comunitară a unui soi de plante are o valabilitate de 25 sau de 30 de ani, în funcţie de specie. Protecţia este recunoscută în toate cele 28 de state membre ale UE.

OCSP este condus de către un preşedinte, care este asistat de către un vicepreşedinte, ambii fiind desemnaţi de către Consiliul Uniunii Europene. Oficiul este format din două unităţi, Unitatea tehnică şi Unitatea financiară şi administrativă, ambele fiind susţinute de către serviciul juridic, serviciul de IT şi serviciul de resurse umane.

OCSP este supravegheat de către un consiliu administrativ format dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru şi un reprezentant al Comisiei Europene, precum şi din supleanţii lor.

O cameră de recurs este abilitată să hotărască asupra contestaţiilor formulate împotriva deciziilor OCSP. Deciziile camerei pot fi contestate înaintea Tribunalului de Primă Instanţă şi apoi înaintea Curţii de Justiţie.

Data înfiinţării: 1994

Dl. Martin EKVAD
Preşedinte

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

Date de contact

Adresă

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10