You are here:

l-Uffi ċċju Komunitarju tal-Varjetajiet ta' Pjanti

Ir- Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 tas-27 ta' Lulju 1994, stabbilixxa sistema ta' drittijiet Komunitarji ta' varjetà ta' pjanti bħala l-forma esklussiva u waħdanija għal varjetajiet ta' pjanti ġodda. Is-sistema hija mmexxija mill-Uffi ċċju Komunitarju tal-Varjetajiet ta' Pjanti (CPVO).

Il-CPVO huwa korp tal-Komunità li jiffi nanzja lilu nnifsu u li għandu personalità ġuridika li daħlet fi s-seħħ fi s-27 ta' April 1995. Minn Awwissu ta' l-1997, il-CPVO għandu s-sede tiegħu f'Angers (Franza).

Il-CPVO jiddeċiedi dwar applikazzjonijiet għal drittijiet Komunitarji ta' varjetà ta' pjanti abbażi ta' eżaminazzjoni formali u teknika tal-varjetà proposta. Dritt Komunitarju ta' varjetà ta' pjanti huwa validu għal 25 jew 30 sena, skond l-ispeċi. Id-drittijiet huma validi f'kull wieħed mill-28 Stat Membru ta' l-UE.

Il-CPVO huwa mmexxi mill-President, assistit mill-Viċi President, it-tnejn li huma maħtura mill-Kunsill ta' l-UE. Hu jikkonsisti fi tliet dipartimenti, it-Dipartiment Tekniku u d-Dipartiment tal-Finanzi u l-Amministrazzjoni u d-Dipartiment Legali, li jiġu lkoll megħjuna minn Servizzi ta' l-IT u tal-Personal.

Il-CPVO huwa ssorveljat mill-Kunsill Amministrattiv li huwa magħmul minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru u mill-Kummissjoni Ewropea u d-deputati tagħhom.

Il-Bord ta' l-Appell huwa responsabbli sabiex jiddeċiedi dwar appelli kontra deċiżjonijiet tal-CPVO. Hemm dritt ta' appell mid-deċiżjoni tal-bord quddiem il-Qorti ta' l-Ewwel Istanza u sussegwentement quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

Twaqqaf: 1994

President:
Martin EKVAD

l-Uffi ċċju Komunitarju tal-Varjetajiet ta' Pjanti

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10