Naršymo kelias

Bendrijos augalų veislių tarnyba

1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2100/94 buvo sukurta Bendrijos augalų veislių teisinės apsaugos sistema, kuri yra vienintelė ir išimtinė Bendrijos pramoninės nuosavybės teisių taikymo naujoms augalų veislėms forma. Šią sistemą tvarko Bendrijos augalų veislių tarnyba (CPVO).

CPVO yra save išlaikanti ir juridinio asmens statusą turinti Bendrijos institucija, veikianti nuo 1995 m. balandžio 27 d. Nuo 1997 m. rugpjūčio mėn. CPVO būstinė yra Anžere (Angers, Prancūzija).

CPVO priima sprendimus dėl paraiškų suteikti augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje remdamasi paraiškoje nurodytos veislės formalia ir technine ekspertize. Augalų veikslių teisinė apsauga Bendrijoje priklausomai nuo rūšies galioja 25 arba 30 metų. Teisės galioja visose 28 ES valstybėse narėse.

CPVO vadovauja pirmininkas, jam padeda pirmininko pavaduotojas; juos abu skiria ES Taryba. Tarnybą sudaro du padaliniai – Techninis skyrius ir Finansų bei administracinių reikalų skyrius, jiems padeda IT, Personalo ir Juridinių klausimų tarnybos.

CPVO veiklą prižiūri Administracinė taryba, susidedanti iš kiekvienos valstybės narės ir Europos Komisijos atstovo bei jų pakaitinių narių.

Apeliacinė taryba priima sprendimus dėl apeliacijų, kuriose skundžiami CPVO priimti sprendimai. Tarybos priimtą sprendimą toliau galima apskųsti Pirmosios instancijos teismui, o paskui – Teisingumo Teismui.

Įsteigta: 1994 m.

Pirmininkas:
Martin EKVAD

Pasta adrese:
3, boulevard Maréchal Foch
BP 10121
FR - 49101 Angers Cedex 02

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?