You are here:

Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. Odaberi prijevod prethodne poveznice   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) uspostavljen je sustav zaštite biljnih sorti u Zajednici kao jedini i isključivi oblik prava industrijskoga vlasništva Zajednice za nove biljne sorte. Sustavom upravlja Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO).

Ured Zajednice za biljnu raznolikost tijelo je Zajednice koje se samo financira te ima pravnu osobnost, a osnovan je 27. travnja 1995. Od kolovoza 1997. sjedište mu je u Angersu (Francuska).

Ured odlučuje o zahtjevima za zaštitu biljnih sorti u Zajednici na temelju formalnoga i tehničkoga ispitivanja biljne sorte za koju je zahtjev podnesen. Zaštita biljne sorte u Zajednici vrijedi 25 ili 30 godina, ovisno o vrsti. Zaštita vrijedi u svih 28 država članica EU-a.

Agencijom upravlja predsjednik, kojemu pomaže potpredsjednik, a imenuje ih Vijeće EU-a. Sastoji se od dva odjela, tehničkoga odjela te financijskoga i upravnoga odjela, a pomažu im služba za informacijsku tehnologiju, kadrovska i pravna služba.

Ured nadzire upravno vijeće koje se sastoji od jednoga predstavnika iz svake države članice i predstavnika Europske komisije te njihovih zamjena.

O žalbama na odluke Ureda odlučuje odbor za žalbe. Na odluke odbora za žalbe može se žaliti Prvostupanjskomu sudu, a potom Sudu EU-a.

Godina osnivanja: 1994.

Martin EKVAD
predsjednik

Ured Zajednice za biljnu raznovrsnost

Kontaktni podaci

Adresa

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Faks
+33 2 41 25 64 10