An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí

Le Rialachán (CE) Uimhir 2100/94 ón gComhairle an 27 Iúil 1994 English is ea a bunaíodh córas de chearta cineálacha plandaí de chuid an Chomhphobail mar an fhoirm aonair agus eisiach de chearta maoine thionsclaíche an Chomhphobail i gcás cineálacha nua plandaí. Tá an córas á riar ag an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO).

Comhlacht Comhphobail féinmhaoinitheach is ea an CPVO a bhfuil pearsantacht dhlítheanach aige agus a tháinig i réim an 27 Aibreán 1995. Tá an CPVO suite in Angers (an Fhrainc) ó Lúnasa 1997.

Cinneann an CPVO ar iarratais ar chearta Comhphobail um chineálacha plandaí tar éis scrúdú foirmiúil agus scrúdú teicniúil a dhéanamh ar an gcineál is iarrthóir. Tá ceart Comhphobail um chineál planda bailí go ceann 25 nó 30 bliain, ag brath ar an speiceas. Tá na cearta bailí i ngach ceann de 28 Ballstát an AE.

Uachtarán a bhainistíonn an CPVO, le cúnamh ó Leas-Uachtarán, agus is í Comhairle an AE a cheapann an bheirt acu. Dhá aonad atá ann, an tAonad Teicniúil agus an tAonad Airgeadais agus Riaracháin, lena dtacaíonn Seirbhísí TF, Foirne agus Dlí.

Comhairle riaracháin comhdhéanta de ionadaí amháin in aghaidh gach Ballstáit agus ionadaí ón gCoimisiún Eorpach agus a n-ionadaithe malartacha a dhéanann maoirseacht ar an CPVO.

Tá bord achomhairc freagrach as achomhairc in aghaidh chinntí an CPVO a chinneadh. Is féidir achomharc a dhéanamh in aghaidh chinntí an bhoird sa Chúirt Chéadchéime agus ina dhiaidh sin sa Chúirt Bhreithiúnais.

Bunaithe: 1994

An tUasal Martin EKVAD
Uachtarán

Seoladh poist:
3, boulevard Maréchal Foch
BP 10121
FR - 49101 Angers Cedex 02

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?