You are here:

Yhteisön kasvilajikevirasto

Neuvoston 27. heinäkuuta 1994 antamalla asetuksella (EY) N:o 2100/94 perustettiin yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien järjestelmä yhteisön uusien kasvilajikkeiden teollisoikeuksien ainoana ja yksinomaisena muotona. Järjestelmää hallinnoi Yhteisön kasvilajikevirasto.

Kasvilajikevirasto on omarahoitteinen yhteisön elin, jolla on oikeushenkilöllisyys, ja joka perustettiin 27. huhtikuuta 1995. Vuoden 1997 elokuusta lähtien kasvilajikevirasto on toiminut Angersissa Ranskassa.

Kasvilajikevirasto päättää yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien myöntämisestä hakemuksen kohteena olevan lajikkeen virallisen tutkinnan ja teknisen tarkastelun perusteella. Yhteisön kasvinjalostajanoikeus on voimassa 25 tai 30 vuotta riippuen lajista. Oikeudet ovat voimassa jokaisessa EU:n 28 jäsenvaltiossa.

Kasvilajikevirastolla on johtaja, jonka apuna toimii apulaisjohtaja. Kummankin nimittää EU:n neuvosto. Virasto koostuu kahdesta osastosta, jotka ovat tekninen ja hallinto- ja talousosasto, ja niiden tukena ovat oikeudellinen yksikkö, tietotekniikan yksikkö sekä henkilöstöyksikkö.

Kasvilajikevirastoa valvoo hallintoneuvosto, johon kuuluu yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja Euroopan komissiosta sekä heidän varajäsenensä.

Kasvilajikeviraston tekemiä päätöksiä koskevista valituksista päättää valituslautakunta. Valituslautakunnan tekemästä päätöksestä voidaan valittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, jonka päätöksestä voidaan valittaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen.

Perustettu: 1994

Johtaja:
Martin EKVAD

Yhteisön kasvilajikevirasto

Yhteystiedot

Osoite

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

P.
+33 2 41 25 64 00
F.
+33 2 41 25 64 10