You are here:

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Stöd till yrkesutbildning

Var tredje arbetstagare i EU – 75 miljoner människor – har ingen eller bara låg utbildning. De löper därmed tre gånger så stor risk att bli arbetslösa än högutbildade.

Ungefär hälften av alla européer får sina första yrkeskvalifikationer genom en yrkesutbildning. Ännu fler fortsätter att utveckla sin kompetens och lära sig nya saker genom utbildning och arbetslivserfarenhet.

Vår verksamhet

Cedefop har ett nära samarbete med kommissionen, EU-länderna, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, forskare och yrkesverksamma. Vi sammanställer aktuell information om utvecklingen inom yrkesutbildning och försöker skapa debatt.

Vi bidrar dessutom med jämförande analyser av hög kvalitet och expertis från forskning och nätverkssamarbete som används för att

  • ge tekniska råd och föreslå strategier
  • fylla kunskapsluckor och kartlägga tendenser och utmaningar
  • öka medvetenheten om yrkesutbildningens betydelse
  • hitta sätt att förbättra yrkesutbildningspolitiken genom att sammanföra beslutsfattare, arbetsmarknadens parter, forskare och yrkesverksamma
  • stödja gemensamma europeiska initiativ, principer och verktyg för att förbättra yrkesutbildningen.

Uppdrag – att stödja utvecklingen och genomförandet av den europeiska yrkesutbildningspolitiken.

Strategiskt mål – att stärka det europeiska samarbetet och hjälpa till att utforma och genomföra en yrkesutbildningspolitik som främjar kvalitet och social integration.

Prioriteringar på medellång sikt 2012–2014 – att stödja yrkesutbildningssystemens modernisering, att främja vidareutbildning, vuxenutbildning och utbildning på arbetsplatsen och att analysera kunskapsbehoven.

Kontaktuppgifter till- Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

Kontaktuppgifter till

Adress

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tfn
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Länkar