Sökväg

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Stöd till yrkesutbildning

Var tredje arbetstagare i EU – 75 miljoner människor – har ingen eller bara låg utbildning. De löper därmed tre gånger så stor risk att bli arbetslösa än högutbildade.

Ungefär hälften av alla européer får sina första yrkeskvalifikationer genom en yrkesutbildning. Ännu fler fortsätter att utveckla sin kompetens och lära sig nya saker genom utbildning och arbetslivserfarenhet.

Vår verksamhet

Cedefop har ett nära samarbete med kommissionen, EU-länderna, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, forskare och yrkesverksamma. Vi sammanställer aktuell information om utvecklingen inom yrkesutbildning och försöker skapa debatt.

Vi bidrar dessutom med jämförande analyser av hög kvalitet och expertis från forskning och nätverkssamarbete som används för att

  • ge tekniska råd och föreslå strategier
  • fylla kunskapsluckor och kartlägga tendenser och utmaningar
  • öka medvetenheten om yrkesutbildningens betydelse
  • hitta sätt att förbättra yrkesutbildningspolitiken genom att sammanföra beslutsfattare, arbetsmarknadens parter, forskare och yrkesverksamma
  • stödja gemensamma europeiska initiativ, principer och verktyg för att förbättra yrkesutbildningen.

Uppdrag – att stödja utvecklingen och genomförandet av den europeiska yrkesutbildningspolitiken.

Strategiskt mål – att stärka det europeiska samarbetet och hjälpa till att utforma och genomföra en yrkesutbildningspolitik som främjar kvalitet och social integration.

Prioriteringar på medellång sikt 2012–2014 – att stödja yrkesutbildningssystemens modernisering, att främja vidareutbildning, vuxenutbildning och utbildning på arbetsplatsen och att analysera kunskapsbehoven.

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?