You are here:

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

Podpora poklicnemu izobraževanju in usposabljanju

Vsak tretji delavec v Evropi – 75 milijonov ljudi – je premalo kvalificiran ali sploh nima kvalifikacij, kar pomeni trikrat večjo verjetnost, da postane brezposeln, v primerjavi z visoko kvalificiranimi delavci.

Približno polovica vseh Evropejcev osvoji prvo strokovno znanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Mnogi med njimi ga še izpopolnijo ali pridobijo novega z usposabljanjem na delovnem mestu in delovnimi izkušnjami.

Dejavnosti

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja tesno sodeluje z Evropsko komisijo, nacionalnimi vladami, predstavniki delodajalcev in delojemalcev, raziskovalci in izvajalci. Obvešča o novostih v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter zagotavlja priložnosti za razpravo o politiki.

Odlikuje se z visokokakovostnimi primerjalnimi analizami in znanjem, pridobljenim z raziskavami in mreženjem. Njegove naloge obsegajo:

  • strokovno svetovanje in predloge politik,
  • zapolnitev vrzeli v znanju in opredelitev novih gibanj in izzivov,
  • ozaveščanje o pomenu poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
  • sodelovanje snovalcev politike, socialnih partnerjev, raziskovalcev in izvajalcev pri opredelitvi načinov za izboljšanje politik,
  • podpora skupnim evropskim pristopom, načinom in orodjem za izboljšanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Namen – podpora oblikovanju in izvajanju evropskih politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Strateški cilj – krepiti evropsko sodelovanje, pomoč pri oblikovanju in izvajanju politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki spodbujajo odličnost in socialno vključevanje

Srednjeročne prednostne naloge 2012–2014 – podpora modernizaciji sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja; spodbujanje stalnega izobraževanja, izobraževanja odraslih in usposabljanje na delovnem mestu; analiziranje potreb po znanju in spretnostih

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

Kontaktni podatki

Naslov

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049