You are here:

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

Sprijinirea educaţiei şi formării profesionale

O treime din lucrătorii europeni (circa 75 de milioane de cetăţeni) nu are nicio diplomă sau deţine o diplomă de absolvire de nivel redus. Această categorie a populaţiei este mult mai expusă şomajului, cu un grad de risc de trei ori mai ridicat.

Aproximativ jumătate dintre europeni îşi dobândesc primele competenţe profesionale prin educaţie şi formare profesională. Şi mai mulţi continuă să-şi dezvolte aceste competenţe şi să dobândească altele noi prin formare sau prin experienţă la locul de muncă.

Activităţi

Cedefop colaborează cu Comisia Europeană, cu guvernele naţionale, cu reprezentanţii angajatorilor şi ai sindicatelor, cu cercetători şi specialişti în domeniu pentru a oferi informaţii actualizate privind educaţia şi formarea profesională şi pentru a crea oportunităţi de dezbatere.

Valoarea adăugată a Cedefop este dată de calitatea analizelor comparative şi de expertiza acumulată prin cercetare şi colaborare în reţea. Acestea sunt utilizate pentru a:

  • furniza consultanţă tehnică şi propune politici
  • umple golurile de cunoştinţe şi identifica noi tendinţe şi provocări
  • sublinia importanţa educaţiei şi formării profesionale
  • reuni factorii de decizie, partenerii sociali, cercetătorii şi specialiştii pentru a identifica modalităţi de îmbunătăţire a politicilor
  • sprijini abordări, principii şi instrumente comune la nivel european menite să amelioreze educaţia şi formarea profesională.

Misiune: sprijinirea dezvoltării şi implementării politicilor europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale

Obiective strategice: întărirea cooperării europene, facilitarea elaborării şi implementării politicilor în domeniul educaţiei şi formării profesionale care promovează excelenţa şi incluziunea socială

Priorităţi pe termen mediu (2012-2014): sprijinirea modernizării sistemelor de educaţie şi formare profesională, promovarea educaţiei de-a lungul vieţii, a educaţiei adulţilor şi a formării la locul de muncă, evaluarea nevoilor de calificare

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

Date de contact

Adresă

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049