Kruimelpad

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

Beroepsonderwijs en -opleiding zijn belangrijk

Een op de drie werkende Europeanen is laaggeschoold, of heeft zelfs geen diploma. Die 75 miljoen mensen lopen daardoor drie maal zoveel risico om werkloos te worden als beter opgeleiden.

Ongeveer de helft van alle Europeanen krijgt zijn eerste vakkennis dankzij beroepsonderwijs en -opleiding. De meesten breiden hun kennis uit op de werkvloer, bijvoorbeeld door onderwijs en een praktijkleerplaats met elkaar te combineren.

Wat doet het Cedefop?

Het Cedefop werkt nauw samen met de Commissie, nationale overheden, werkgeversorganisaties en vakbonden, onderzoekers en deskundigen. Het verspreidt actuele informatie over beroepsonderwijs en -opleiding, en stimuleert het debat over het beleid op dit gebied.

De toegevoegde waarde van Cedefop is de hoge kwaliteit van de vergelijkende analyses en expertise die het via onderzoek en netwerken verzamelt om:

  • technisch advies te geven en beleidsvoorstellen te doen
  • ontbrekende kennis te verzamelen en trends en problemen op te sporen
  • het belang van beroepsonderwijs en -opleiding onder de aandacht te brengen
  • beleidsmakers, sociale partners, onderzoekers en mensen uit de praktijk samen te laten werken aan beter beleid
  • gemeenschappelijke Europese methoden, beginselen en instrumenten voor beter beroepsonderwijs te promoten

Opdracht: de ontwikkeling en uitvoering van het Europees beleid voor beroepsonderwijs en -opleiding ondersteunen

Strategische doelstelling: Europese samenwerking versterken, bijdragen aan het ontwerp en de uitvoering van beroepsonderwijsbeleid dat zorgt voor meer kwaliteit en sociale inclusie

Prioriteiten op de middellange termijn (2012-2014): ondersteuning van de modernisering van het beroepsonderwijs; bijscholing, volwassenenonderwijs en praktijkleerplaatsen promoten; de behoefte aan vaardigheden analyseren

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?