You are here:

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

A szakoktatás és -képzés támogatása

A gazdaságilag aktív európai népesség mintegy egyharmada – hozzávetőleg 75 millió ember – semmilyen képesítéssel nem rendelkezik, vagy csak alacsonyan képzett. Esetükben – a magasan képzett uniós polgárokhoz képest – háromszor nagyobb az esélye annak, hogy elvesztik állásukat.

Az európai polgárok mintegy fele szakoktatás és szakképzés révén sajátítja el életében első alkalommal a szakmai készségeket. A későbbiekben – munkahelyi képzés vagy tapasztalatszerzés útján – sokuk továbbfejleszti már megszerzett ismereteit, illetve új készségeket sajátít el.

Tevékenységek

A Cedefop szorosan együttműködik a Bizottsággal, a tagállami kormányokkal, a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőivel, valamint az elméleti és gyakorlati szakemberekkel annak érdekében, hogy naprakész információkkal szolgáljon a szakoktatással és szakképzéssel kapcsolatos fejleményekről, és lehetőségeket teremtsen a szakpolitikai véleménycseréhez.

Az általa végzett összehasonlító elemző munka magas színvonalának, illetve a kutatás és hálózatépítés révén rendelkezésére álló szaktudás minőségének köszönhetően a Cedefop többletértéket teremt. Az ügynökség:

  • szakmai tanácsadást végez és szakpolitikai javaslatokat dolgoz ki;
  • pótolja a hiányzó ismereteket, továbbá meghatározza, melyek a fő tendenciák és kihívások;
  • ráirányítja a figyelmet a szakoktatás és -képzés fontosságára;
  • együttműködési lehetőséget biztosít a szakpolitikai döntéshozók, szociális partnerek, kutatók és gyakorlati szakemberek számára annak érdekében, hogy az érintettek meghatározzák a szakpolitika továbbfejlesztésének lehetséges módozatait;
  • támogatja a szakoktatás és -képzés javítását segítő közös európai megközelítésmódokat, elveket és eszközöket.

Küldetés: az európai szakoktatási és szakképzési szakpolitikák kifejlesztésének és végrehajtásának támogatása

Stratégiai célkitűzés: az európai együttműködés erősítése, valamint a szakmai kiválóságot és a társadalmi befogadást előmozdító szakoktatási és szakképzési szakpolitikák kidolgozása és megvalósítása

2012–14. évi középtávú prioritások: a szakoktatási és szakképzési rendszerek modernizációjának támogatása; a továbbképzés, illetve a munkahelyi környezetben történő és a felnőttkori tanulás előmozdítása; a készségigények elemzése

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ

Elérhetőségi adatok

Cím

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049