You are here:

Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (Cedefop)

Potpora strukovnom obrazovanju i izobrazbi

Jedan od tri zaposlena Europljana, dakle 75 milijuna ljudi, ima male ili nikakve obrazovne kvalifikacije, zbog čega su im izgledi da će biti nezaposleni tri puta veći od izgleda onih s višim kvalifikacijama.

Oko polovine Europljana svoje prve profesionalne vještine stječe strukovnim obrazovanjem i izobrazbom (SOI). Mnogi od njih nastavljaju razvijati te vještine i stječu nove izobrazbom ili iskustvom na radnom mjestu.

Aktivnosti

Cedefop blisko surađuje s Komisijom, nacionalnim vladama, predstavnicima poslodavaca i sindikata, istraživačima i profesionalcima pružajući im najnovije informacije o trendovima razvoja na području SOI-ja i stvaranjem uvjeta za rasprave o politikama.

Dodatnu vrijednost Agencije čine visoka kvaliteta njezinih usporednih analiza te stručno znanje prikupljeno tijekom istraživanja i umrežavanjem koji se koriste za:

  • tehničko savjetovanje i predlaganje politika
  • popunjavanje praznina u znanju i prepoznavanje trendova i izazova
  • podizanje svijesti o važnosti SOI-ja
  • povezivanje kreatora politika, socijalnih partnera, istraživača i profesionalaca radi utvrđivanja načina za poboljšanje politika
  • potporu zajedničkim europskim pristupima, načelima i alatima u svrhu poboljšanja SOI-ja.

Misija - potpora razvoju i provedbi europskih politika u području SOI-ja

Strateški cilj - ojačati europsku suradnju, pomoći u osmišljavanju i provedbi politika u području SOI-ja kojima se promiče izvrsnost i socijalna uključenost

Srednjoročni prioriteti 2012. - 2014. - potpora modernizaciji sustava SOI; promicanje stalne izobrazbe te učenja odraslih i uz rad; analiza budućih potreba za kvalifikacijama

Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe

Kontaktni podaci

Adresa

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Faks
+30 2310 490 049
PovezniceLinkovi