You are here:

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Støtte til erhvervsuddannelse

1 ud af 3 erhvervsaktive i Europa – 75 millioner mennesker – har få eller ingen uddannelsesmæssige kvalifikationer, hvilket giver dem 3 gange større risiko for at blive arbejdsløse end personer med avancerede kvalifikationer.

Omkring halvdelen af alle europæere erhverver deres første jobrelaterede færdigheder gennem erhvervsuddannelse. Mange flere udvikler disse færdigheder og lærer nye gennem uddannelse eller erfaring på arbejdspladsen.

Aktiviteter

Cedefop arbejder tæt sammen med Kommissionen, nationale regeringer, repræsentanter for arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, forskere og fagfolk – og sørger for opdateret information om udviklingen inden for erhvervsuddannelse og skaber muligheder for at drøfte politikker.

Fordelen ved Cedefop er dets komparative analyser af høj kvalitet og ekspertise samlet gennem forskning og netværk, som bruges til at:

  • yde teknisk rådgivning og foreslå politikker
  • lukke huller i viden og udpege tendenser og udfordringer
  • øge bevidstheden om betydningen af erhvervsuddannelse
  • samle beslutningstagere, arbejdsmarkedets parter, forskere og fagfolk om at finde frem til, hvordan man kan forbedre politikker
  • støtte fælles europæiske tilgange, principper og værktøjer til forbedring af erhvervsuddannelse.

Opgave – at støtte udviklingen og gennemførelsen af europæiske politikker for erhvervsuddannelse

Strategisk mål – at styrke europæisk samarbejde og hjælpe med at udarbejde og gennemføre politikker for erhvervsuddannelse, der fremmer ekspertise og social inddragelse

Prioriteter på mellemlang sigt for 2012-2014 – at støtte moderniseringen af erhvervsuddannelsessystemet, fremme efter- og voksenuddannelse samt arbejdsbaseret uddannelse og analysere behovet for kvalifikationer

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

Kontakt

Adresse

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tlf.
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049