You are here:

EU:s översättningscentrum (CdT)

Översikt

 • Uppgift: Översättning och andra språktjänster åt EU:s byråer samt interinstitutionellt samarbete
 • Direktör: Máire Killoran
 • Samarbetspartner: Översättningsavdelningar vid EU-institutionerna och andra internationella organ genom den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti) Visa översättning av föregående länk     English (en) français (fr) , det årliga internationella mötet om språkpolicy, dokumentation och publikation (Iamladp) Visa översättning av föregående länk     English (en) och samarbetet om datorstödd översättning och terminologi (Jiamcatt) Visa översättning av föregående länk     English (en) .
 • Inrättad: 1994
 • Antal anställda: 200, varav cirka 100 översättare
 • Plats: Luxemburg
 • Webbplats: Översättningscentrum

Översättningscentrumet erbjuder översättningstjänster åt EU:s byråer och organ runtom i Europa och samarbetar med EU:s övriga översättningsavdelningar.

Verksamhet

Centrumet erbjuder språktjänster åt EU:s olika byråer och organ, bland annat

 • översättning
 • granskning
 • redigering
 • terminologi
 • undertextning.

Centrumet hjälper översättningsavdelningarna vid andra EU-institutioner och EU-organ när de har hög arbetsbelastning eller med särskilda projekt.

Dessutom samarbetar man inom den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning Visa översättning av föregående länk     English (en) français (fr) för att

 • effektivisera arbetsmetoder och verktyg
 • bidra till att EU:s olika översättningsavdelningar arbetar på samma sätt
 • sänka kostnaderna för översättning i EU
 • samarbeta om större projekt, t.ex. EU:s termdatabas Iate.

Slutligen bidrar centrumet till att genomföra EU:s strategi för flerspråkighet som ska öka människors språkkunskaper.

Arbetssätt

 • Centrumets över 60 kunder beställer jobben via ett särskilt webbverktyg.
 • Eftersom EU-byråerna arbetar inom så många olika områden får centrumet översätta vitt skilda specialiserade texter mellan flera EU-språk och andra språk.
 • Centrumet tar också hjälp av tusentals frilansöversättare och gör då en sista kvalitetskontroll innan översättningen levereras till kunden.
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Kontakt

Adress

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tfn
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Länkar
Sociala nätverk