You are here:

Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

Pregled

 • Naloga: prevajanje in podobne storitve za agencije in organe EU, medinstitucionalno sodelovanje
 • Direktorica: Máire Killoran
 • Partnerji: druge prevajalske službe EU in mednarodne prevajalske službe. Sodelovanje poteka prek medinstitucionalnega odbora za prevajanje in tolmačenje (CITI) Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) français (fr) , mednarodnega letnega srečanja o jezikovni ureditvi, dokumentaciji in objavah (IAMLADP) Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) , skupnega medagencijskega srečanja o računalniško podprtem prevajanju in terminologiji (JIAMCATT) Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) .
 • Ustanovitev: 1994
 • Število zaposlenih: 200, vključno s približno 100 prevajalci
 • Sedež: Luxembourg
 • Spletišče: Prevajalski center (CdT)

Prevajalski center zagotavlja prevajalske storitve za agencije in organe EU v Evropi in sodeluje z drugimi prevajalskimi službami EU.

Naloga

Zagotavlja jezikovne storitve za specializirane agencije in organe EU, zlasti:

 • prevajanje
 • pregled in lektoriranje besedil
 • urejanje besedil
 • terminološko delo
 • podnaslavljanje videoposnetkov

Center tudi pomaga prevajalskim službam drugih institucij in organov EU, kadar so preobremenjene ali delajo na posebnih projektih.

V medinstitucionalnem odboru za prevajanje in tolmačenje Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) français (fr) sodeluje z drugimi prevajalskimi službami EU, da bi:

 • izboljšali učinkovitost delovnih metod in orodij
 • uskladili postopke različnih prevajalskih služb EU
 • zmanjšali stroške za prevajanje v EU
 • sodelovali pri večjih projektih, denimo IATE, terminološki podatkovni zbirki EU

Center tudi pomaga pri izvajanju strateškega okvira EU za večjezičnost, namenjenega izboljšanju znanja tujih jezikov državljanov EU.

Delovanje

 • Pri centru prek posebnega spletnega orodja naroča prevode več kot 60 organov, ki storitve centra plačajo.
 • Delo agencij EU zajema številna področja, zato center številna specializirana besedila prevaja v različne jezike EU in druge jezike.
 • S centrom sodelujejo tudi tisoči samostojnih prevajalcev, kakovost njihovih prevodov pred oddajo naročniku preverijo lektorji/korektorji centra.
Prevajalski center za organe Evropske unije

Kontaktni podatki

Naslov

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Povezave
Družabna omrežja