You are here:

Prevajalski center za organe Evropske unije

Prevajalski center za organe Evropske unije je bil ustanovljen leta 1994 z namenom zagotavljanja prevajalskih storitev, potrebnih za delovanje specializiranih in decentraliziranih agencij Evropske unije. Te storitve opravlja tudi za institucije in organe Skupnosti, ki imajo lastne prevajalske službe v primeru prevelike količine dela.

Center ima tudi medinstitucionalno vlogo, ki je razvidna zlasti iz tesnega sodelovanja pri delu Medinstitucionalnega odbora za prevajanje in tolmačenje. Cilj tega odbora je spodbujati ekonomijo obsega na ravni prevajalskega sistema Skupnosti tako, da racionalizira delovne metode in orodja ter jih daje v splošno uporabo. Takšno sodelovanje prispeva tudi k uresničevanju nekaterih velikih projektov, kot je nastajanje podatkovne terminološke zbirke Evropske unije: IATE (InterActive Terminology for Europe).

Center ima sedež v Luksemburgu in ga vodi upravni odbor, v katerem so zastopani predstavniki vseh njegovih strank, držav članic in Evropske komisije. Njegove finančne vire sestavljajo večinoma plačila agencij, uradov in institucij za opravljene prevajalske storitve. Publikacije in dokumenti Centra so na voljo za brezplačen prenos neposredno iz njegove spletne strani (www.cdt.europa.eu).

Prevajalski center za organe Evropske unije je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 ( UL L 314, 7.12.1994), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003 z dne 18. junija 2003 ( UL L 245, 29.9.2003).

Leto ustanovitve: 1994

Direktorica: M.A. Fernández (vršilka dolžnosti direktorice)

Prevajalski center za organe Evropske unije

Kontaktni podatki

Naslov

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Povezave