You are here:

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

Prehľad

 • Úloha: preklad a súvisiace služby pre agentúry a orgány EÚ, spolupráca medzi inštitúciami
 • Riaditeľka: Máire Killoranová
 • Partneri: iné európske a medzinárodné prekladateľské služby v rámci Medziinštitucionálneho výboru pre prekladateľské a tlmočnícke služby (ICTI) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu     English (en) français (fr) , každoročného medzinárodného stretnutia o jazykovej organizácii, dokumentácii a publikácii (IAMLADP) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu     English (en) , spoločného medziagentúrneho stretnutia týkajúceho sa počítačom podporovaného prekladu a terminológie (JIAMCATT) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu     English (en) .
 • Rok vzniku: 1994
 • Počet zamestnancov: 200 vrátane približne 100 prekladateľov
 • Sídlo: Luxemburg
 • Webové sídlo: Prekladateľské stredisko (CdT)

Prekladateľské stredisko poskytuje prekladateľské služby pre agentúry a orgány EÚ v celej Európe a spolupracuje s ďalšími prekladateľskými službami EÚ.

Úlohy

Poskytuje jazykové služby špecializovaným agentúram a orgánom EÚ. Ide najmä o:

 • preklad,
 • revízie,
 • redakčnú prácu,
 • terminologickú prácu,
 • titulkovanie.

Stredisko CdT takisto pomáha prekladateľským službám ostatných inštitúcií a orgánov EÚ pri práci na osobitných projektoch alebo v prípade preťaženia ich vlastných kapacít.

S ďalšími prekladateľskými službami EÚ spolupracuje v rámci Medziinštitucionálneho výboru pre prekladateľské a tlmočnícke služby Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu     English (en) français (fr) s cieľom:

 • vytvoriť efektívnejšie pracovné metódy a nástroje,
 • navzájom zosúladiť postupy jednotlivých prekladateľských služieb EÚ,
 • dosiahnuť celkové úspory v oblasti prekladu v EÚ,
 • spolupracovať na veľkých projektoch, ako je IATE, terminologická databáza EÚ.

CdT tiež pomáha pri vykonávaní strategického rámca EÚ pre viacjazyčnosť, ktorého cieľom je zlepšiť jazykové schopnosti európskych občanov.

Fungovanie

 • Klientmi CdT je viac ako 60 subjektov, ktoré posielajú svoje zákazky prostredníctvom osobitného online nástroja a ktorým sú poskytnuté služby účtované.
 • Vzhľadom na rôznorodosť oblastí, ktoré zastupujú agentúry EÚ, prekladateľské stredisko spracúva množstvo odborných textov v širokom spektre úradných jazykov EÚ aj jazykov iných krajín.
 • Stredisko využíva aj externé služby tisícov nezávislých prekladateľov, pričom kontrolu kvality ich práce vykonávajú jazykoví odborníci CdT pred tým, ako texty pošlú svojim klientom.
Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Kontaktné údaje

Adresa

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Sociálne siete