You are here:

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene a fost înfiinţat în 1994 pentru a furniza serviciile de traduceri cerute de către agenţiile specializate şi descentralizate ale Uniunii Europene. Centrul furnizează servicii şi instituţiilor şi organismelor comunitare care dispun de un serviciu propriu de traduceri, în scopul de a absorbi eventuale vârfuri în volumul de lucru.

Misiunea Centrului include, de asemenea, o dimensiune interinstituţională. În primul rând, Centrul este implicat îndeaproape în lucrările Comitetului Interinstituţional pentru Traduceri şi Interpretare. Acest comitet are ca obiectiv facilitarea economiilor de scară la nivelul sistemului de traduceri comunitar prin raţionalizarea şi punerea în comun a metodelor şi instrumentelor de lucru. Această cooperare contribuie, de asemenea, la preluarea de proiecte de mare anvergură, cum ar fi crearea IATE (Terminologie interactivă pentru Europa), o bază de date terminologice pentru Uniunea Europeană.

Centrul are sediul la Luxembourg şi este condus de către un consiliu de administraţie format din reprezentanţi ai tuturor clienţilor săi, ai statelor membre şi ai Comisiei Europene. Acesta beneficiază de resurse financiare provenind în principal din plăţile realizate în schimbul serviciilor de traducere prestate de agenţii, oficii şi instituţii. Publicaţiile şi documentele Centrului pot fi descărcate gratuit direct de pe site-ul web al acestuia (www.cdt.europa.eu).

Centrul pentru Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene a fost înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 (JO L 314, 7.12.1994), modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/03 al Consiliului din 18 iunie 2003 (JO L 245, 29.9.2003).

Data înfiinţării: 1994

Director: M.A. Fernández (director interimar)

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

Date de contact

Adresă

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Linkuri