You are here:

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

Informacje ogólne

 • Zadania: wykonywanie tłumaczeń pisemnych i podobnych usług na rzecz unijnych agencji i organów; współpraca międzyinstytucjonalna
 • Dyrektor: Máire Killoran
 • Partnerzy: inne służby tłumaczeniowe, unijne i międzynarodowe za pośrednictwem Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych Wybierz wersję językową tego linka     English (en) français (fr) , międzynarodowych corocznych spotkań nt. ustaleń językowych, dokumentacji i publikacji (IAMLADP) Wybierz wersję językową tego linka     English (en) oraz wspólnego spotkania międzyinstytucjonalnego nt. tłumaczenia wspomaganego maszynowo i terminologii (JIAMCATT) Wybierz wersję językową tego linka     English (en) .
 • Rok powstania: 1994
 • Liczba pracowników: 200, w tym około 100 tłumaczy
 • Siedziba: Luksemburg
 • Strona internetowa: Centrum Tłumaczeń (CdT)

Centrum Tłumaczeń świadczy usługi tłumaczeniowe na zlecenie agencji i organów UE w całej Europie i współpracuje z innymi służbami tłumaczeniowymi UE.

Zakres działalności

Zapewnia wyspecjalizowanym agencjom i organom UE usługi językowe, a konkretnie w zakresie:

 • tłumaczeń pisemnych
 • weryfikacji tłumaczeń
 • edycji tekstu
 • terminologii
 • napisów do filmów wideo.

Centrum pomaga również działom tłumaczeniowym innych instytucji i organów UE, kiedy są szczególnie przeciążone oraz przy specjalnych projektach.

CdT współpracuje z innymi służbami tłumaczeniowymi UE na forum Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych Wybierz wersję językową tego linka     English (en) français (fr) , aby:

 • zwiększać efektywność metod pracy i narzędzi
 • ujednolicać procedury stosowane przez różne unijne służby tłumaczeniowe
 • ograniczać koszty tłumaczeń pisemnych w instytucjach i organach UE
 • współpracować nad projektami na dużą skalę, takimi jak IATE – unijna baza terminologiczna.

CdT pomaga również we wdrażaniu unijnej strategii na rzecz wielojęzyczności, której celem jest propagowanie nauki języków obcych wśród obywateli.

Metody działania

 • CdT pracuje dla ponad 60 instytucji, które zamawiają tłumaczenia i inne usługi za pomocą specjalnego systemu online i płacą za wykonaną pracę.
 • Z uwagi na to, że unijne agencje zajmują się najróżniejszą tematyką, CdT obsługuje mnóstwo tekstów specjalistycznych napisanych w różnych językach (zarówno z UE, jak i spoza UE).
 • Centrum zleca też prace tysiącom tłumaczy zewnętrznych, których tłumaczenia są weryfikowane pod względem jakości przez wewnętrznych lingwistów, zanim trafią one do klienta.
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

Kontakt

Adres

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Faks
+352 421 71 12 20
Sieci społecznościowe