You are here:

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie is in 1994 opgericht met het doel de vertaalwerkzaamheden te verrichten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de gespecialiseerde en gedecentraliseerde agentschappen van de Europese Unie. Deze activiteit heeft zich uitgebreid tot de communautaire instellingen en organen die over een eigen vertaaldienst beschikken, om eventuele pieken in hun werklast op te vangen.

De taak van het Vertaalbureau heeft eveneens een interinstitutionele dimensie die met name tot uiting komt in een intensieve deelname aan de werkzaamheden van het interinstitutioneel comité voor vertaling en vertolking. Voornoemd comité heeft tot doel schaalvoordelen op communautair vertaalgebied te bewerkstelligen door rationalisering en bundeling van werkmethoden en hulpmiddelen. Een dergelijke samenwerking stimuleert ook de ontwikkeling van grootschalige projecten, zoals het opzetten van een terminologiedatabase voor de Europese Unie: IATE (Inter Active Terminology for Europe).

Het Vertaalbureau is gevestigd in Luxemburg en staat onder toezicht van een raad van bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van alle cliënten van het Vertaalbureau, de lidstaten en de Europese Commissie. Het Vertaalbureau betrekt zijn inkomsten voornamelijk uit de betalingen van de agentschappen, bureaus en instellingen voor verrichte vertaaldiensten. De publicaties en documenten van het Vertaalbureau kunnen kosteloos direct van de website worden geladen (www.cdt.europa.eu).

Het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie is opgericht bij Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 ( PB L 314 van 7.12.1994), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad van 18 juni 2003 ( PB L 245 van 29.9.2003).

Opgericht: 1994

Directeur: M.A. Fernández (waarnemend directeur)

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Contact

Adres

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20