You are here:

Iċ-Ċentru ta' Traduzzjoni għall-Korpi ta' l-Unjoni Ewropea

Iċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni għall-Korpi ta’ l-Unjoni Europea ġie mwaqqaf fl-1994 sabiex jipprovdi s-servizzi ta’ traduzzjoni meħtieġa għal funzjonament ta’ l-aġenziji speċjalizzati u deċentralizzati ta’ l-Unjoni Europea. Din l-attività tkopri l-istituzzjonijiet u lill-korpi komunitarji li diġà għandhom servizzi ta’ traduzzjoni, sabiex jassorbi kwalunkwe sovvrapiżijiet fix-xogħol tagħhom.

Il-missjoni taċ-Ċentru tkopri wkoll dimensjoni interistituzzjonali li tkopri b’mod partikolari l-parteċipazzjoni fix-xogħol tal-Kumitat Interistituzzjonali għat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni. Dan il-kumitat għandu bħala skop tiegħu huwa li tiġi promossa kooperazzjoni bejn servizzi abbażi tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, u li jiġu ffavoriti ekonomiji ta’ skala fil-qasam tat-traduzzjoni. Din il-kooperazzjoni tikkontribwixxi b’mod partikolari għar-realizzazzjoni ta’ proġetti ta’ skala kbira, bħall-ħolqien ta’ dejtabejz ta’ terminoloġija għall-Unjoni Europa ( IATE: Inter Active Terminology for Europe).

Iċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni huwa bbażat fil-Lussemburgu u huwa rregolat minn Bord ta’ Ġestjoni li jinkludi rappreżentanti tal-klijenti kollha tiegħu, ta’ l-Istati Membri u tal-Kummissjoni Ewropea. Għandu riżorsi finanzjarji proprji derivati fil-biċċa l-kbira tagħhom mill-pagamenti mill-aġenziji, mill-uffiċċji u mill-istituzzjonijiet għal servizzi ta’ traduzzjoni pprovduti. Il-pubblikazzjonijiet u d-dokumenti taċ-Ċentru jistgħu jiġu mniżżla mingħajr ħlas direttament mil-websajt tiegħu (www.cdt.europa.eu).

Iċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni kien stabbilit mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2965/94 tat-28 ta’ Novembru 1994 ( OJ L 314, 7.12.1994), emendat dan l-aħħar mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1645/03 tat-18 ta’ Ġunju 2003 ( OJ L 245, 29.9.2003).

Twaqqaf: 1994

Direttur: M.A. Fernández (Aġent Direttur)

iċ-Ċentru ta' Traduzzjoni għall-Korpi ta' l-Unjoni Ewropea

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20