You are here:

Eiropas Savienības institūciju tulkošanas centrs

Eiropas Savienības organizāciju tulkošanas centrs ir izveidots 1994. gadā ar mērķi sniegt vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus Eiropas Savienības specializētajām un decentralizētajām aģentūrām. Tā darbība aptver arī Kopienas iestādes un organizācijas, kurām ir savs tulkošanas dienests, nolūkā palīdzēt ar to darbu apjomu.

Centra darbam ir arī starpiestāžu nozīme, ko galvenokārt raksturo ciešā dalība Starpiestāžu mutiskās un rakstiskās tulkošanas komitejas darbā. Šīs komitejas mērķis ir veicināt apjomradītus ietaupījumus Kopienas tulkošanas sistēmas līmenī, uzlabojot un apvienojot darba metodes un darba rīkus. Šī sadarbība vienlaicīgi dod ieguldījumu vērienīga apjoma projektos, piemēram, izveidojot Savienības terminu datu bāzi: IATE (Inter Active Terminoloy for Europe – Starpaģentūru terminoloģijas apmaiņa).

Centrs atrodas Luksemburgā un to vada valde, ko sastāda Centra klientu, dalībvalstu un Eiropas Komisijas pārstāvji. Tā finansējumu veido galvenokārt organizāciju un iestāžu maksājumi kā atalgojums par nodrošinātajiem tulkojumiem. Centra publikācijas un dokumentus var lejupielādēt bez maksas tieši no tīmekļa vietnes (www.cdt.europa.eu).

Eiropas Savienības organizāciju tulkošanas centru izveidoja ar Padomes 1994. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 2965/94 ( JO L 314, 7.12.1994), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 2003. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1645/2003 ( JO L 245 du 29.09.2003).

Dibināts: 1994

Direktors: M.A. Fernández (direktora vietas izpildītāja)

Eiropas Savienības institūciju tulkošanas centrs

Kontaktinformācija

Adrese

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Ta-lr
+352 421 71 11
Fakss
+352 421 71 12 20