You are here:

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

Apžvalga

 • Vaidmuo: vertimo raštu ir susijusios paslaugos ES agentūroms ir įstaigoms; institucijų bendradarbiavimas
 • Direktorė: Máire Killoran
 • Partneriai: kitos ES ir tarptautinės vertimo raštu tarnybos, dalyvaujančios Tarpinstitucinio vertimo raštu ir žodžiu komiteto (ICTI) Pasirinkti šios nuorodos vertimus     English (en) français (fr) , forumo „International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publication“ (IAMLADP, Tarptautinis metinis susitikimas dėl susitarimų dėl kalbų, dokumentacijos ir leidinių) Pasirinkti šios nuorodos vertimus     English (en) , forumo „Joint Inter-Agency Meeting on Computer-Assisted Translation and Terminlogy“ (JIAMCATT, Bendras agentūrų susitikimas dėl kompiuterinių pagalbinių vertimo priemonių ir terminologijos) Pasirinkti šios nuorodos vertimus     English (en) veikloje.
 • Įsteigtas: 1994 m.
 • Darbuotojų skaičius: 200, iš jų maždaug 100 vertėjų
 • Vieta: Liuksemburgas
 • Interneto svetainė Vertimo centras (CdT)

Vertimo centras teikia vertimo raštu paslaugas ES agentūroms ir įstaigoms visoje Europoje ir bendradarbiauja su kitomis ES vertimo raštu tarnybomis.

Veikla

Jis teikia kalbines paslaugas ES specializuotosioms agentūroms ir įstaigoms, visų pirma:

 • vertimo raštu
 • tikrinimo
 • redagavimo
 • terminologinio darbo
 • vaizdo siužetų subtitravimo.

Centras taip pat padeda kitų ES institucijų ir įstaigų vertimo raštu tarnyboms, kai jos itin apkrautos darbu arba vykdo specialius projektus.

Jis taip pat bendradarbiauja su kitomis ES vertimo tarnybomis Tarpinstituciniame vertimo raštu ir žodžiu komitete Pasirinkti šios nuorodos vertimus     English (en) français (fr) , kad:

 • darbo metodai ir priemonės taptų veiksmingesni,
 • būtų suderintos tarpusavyje skirtingų ES vertimo raštu tarnybų procedūros,
 • būtų sutaupyta ES vertimui skiriamų lėšų,
 • būtų bendradarbiaujama vykdant didelio masto projektus, pavyzdžiui, ES terminijos duomenų bazės IATE projektą.

Galiausiai centras padeda įgyvendinti ES strateginę daugiakalbystės programą, kuria siekiama ugdyti piliečių kalbinius įgūdžius.

Veiklos būdai

 • Daugiau kaip 60 centro aptarnaujamų įstaigų teikia užsakymus naudodamosi specialia internetine sistema, o už suteiktas paslaugas gauna sąskaitas.
 • Kadangi ES agentūrų veiklos įvairovė labai didelė, centras verčia daugybę specializuotų dokumentų įvairiomis ES ir kitomis kalbomis.
 • Centras taip pat naudojasi tūkstančių laisvai samdomų vertėjų paslaugomis, kurių darbo kokybę, prieš atiduodami vertimus užsakovams, patikrina centro kalbų specialistai.
Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centras

Kontaktai

Adresas

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Socialiniai tinklai