You are here:

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

Az 1994-ben létrejött Fordítóközpont feladata az Európai Unió decentralizált és specializált ügynökségeinek a tevékenységéhez szükséges fordítási feladatok ellátása. A Központ a fordítórészleggel egyébként már rendelkező intézményeknél és szerveknél felhalmozódó fordítási munkák elvégzéséhez is segítséget nyújt.

Küldetésének intézményközi vonatkozásai is vannak, részt vesz az intézményközi fordítási és tolmácsolási bizottságban, amelynek célja a méretgazdaságosság elősegítése a közösségi fordítási rendszer szintjén, módszerek és eszközök kifejlesztése és megosztása révén. Ez az együttműködés olyan nagyívű projektek megvalósításához járul hozzá, mint például az IATE (Európai interaktív terminológiai adatbázis) létrehozása.

A Luxembourg-i székhelyű Központot igazgatási tanács irányítja, amelyben az ügyfelek, a tagállamok és az Európai Bizottság képviselői is részt vesznek. Önálló pénzügyi forrásokkal gazdálkodik, költségvetése elsősorban a szervek és intézmények által a számukra nyújtott szolgáltatásért kifizetett átutalásokból áll össze. A Központ kiadványai elektronikus formátumban letölthetőek az intézmény honlapjáról (www.cdt.europa.eu).

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontját a legutóbb 2003. június 18-i 1645/2003/EK tanácsi rendelettel ( HL L 245., 2003. 09. 29.) módosított, 1994 november 28-i, 2695/94/EK tanácsi rendelet alapján hozták létre ( HL L 314., 1994. 12. 07.).

Alapítás éve: 1994

Igazgató: M.A. Fernández (megbízott igazgató)

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

Elérhetőségi adatok

Cím

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20