Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije osnovan je 1994. radi pružanja usluga prevođenja za potrebe specijaliziranih decentraliziranih agencija Europske unije. Centar također prevodi za institucije i tijela Zajednice koji imaju vlastite prevoditeljske službe kako bi im pomogao u razdobljima povećanoga opsega posla.

Centar ima i interinstitucionalnu dimenziju. Prije svega, tijesno sudjeluje u radu Interinstitucionalnoga odbora za pismeno i usmeno prevođenje kojemu je svrha postizanje ekonomije razmjera u prevoditeljskome sustavu Zajednice, a to ostvaruje racionalizacijom i udruživanjem radnih metoda i alata. Takvom suradnjom također pridonosi provedbi velikih projekata, kao što je stvaranje terminološke baze podataka za Europsku uniju IATE (Interaktivna terminologija za Europu) .

Sjedište je Centra u Luxembourgu, a vodi ga upravni odbor koji se sastoji od predstavnika svih korisnika ureda, država članica i Europske komisije. Financira se iz naknada za pružene prevoditeljske usluge koje plaćaju agencije, uredi i institucije. Publikacije i dokumenti Centra mogu se besplatno preuzeti izravno s njegovih web-stranica (www.cdt.europa.eu ).

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije osnovan je Uredbom Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. ( SL L 314, 7.12.1994. ), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1645/03 od 18. lipnja 2003. (SL L 245, 29.9.2003. ).

Godina osnivanja: 1994.

Direktor: M.A. Fernández (direktorica v.d.)

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?