Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh

Bunaíodh Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh sa bhliain 1994 chun na seirbhísí aistriúcháin a chur ar fáil bhí ag teastáil ó shainghníomhaireachtaí díláraithe an Aontais Eorpaigh. Lena chois sin, soláthraíonn an tIonad seirbhísí d'institiúidí agus do chomhlachtaí Comhphobail a bhfuil seirbhís aistriúcháin dá gcuid féin acu d’fhonn aon ró-ualach oibre orthu a laghdú.

Tá gné idir-institiúideach ag baint le misean an Ionaid chomh maith. Thar aon ní eile, oibríonn sé go dlúth leis an gCoiste Idir-institiúideach um Aistriú agus Teangaireacht, arb é a chuspóir barainneachtaí scála a bhaint amach i gcóras aistriúcháin an Chomhphobail trí mhodhanna agus uirlisí oibre a chuíchóiriú agus a chomhthiomsú. Leis an gcomhar sin is féidir tabhairt faoi thionscadail ar an mórscála, ar nós cruthú IATE (InterActive Terminology for Europe), bunachar sonraí téarmaíochta don Aontas Eorpach.

Tá an tIonad suite i Lucsamburg agus é faoi cheannas Bord Bainistíochta comhdhéanta d’ionadaithe óna chliaint ar fad, ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún Eorpach. Íocaíochtaí ó ghníomhaireachtaí, ó oifigí agus ó institiúidí as seirbhísí aistriúcháin a sholáthraítear dóibh is ea príomhfhoinse cistithe an Ionaid. Is féidir foilseacháin agus doiciméid an Ionaid a íoslódáil saor in aisce go díreach óna shuíomh gréasáin (www.cdt.europa.eu).

Bunaíodh Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh le Rialachán (CE) Uimhir 2965/94 ón gComhairle an 28 Samhain 1994 (Iris Oifigiúil L 314, 7.12.1994 English), arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimhir 1645/03 ón gComhairle an 18 Meitheamh 2003 (Iris Oifigiúil L 245, 29.9.2003 English).

Bunaithe: 1994

Stiúrthóir: M.A. Fernandez (Stiúrthóir Gníomhach)

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?