You are here:

Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh (CdT)

Forléargas

 • Ról: Seirbhísí aistriúcháin agus seirbhísí gaolmhara eile do ghníomhaireachtaí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh; comhoibriú idirinstitiúideach
 • Stiúrthóir: Máire Killoran
 • Comhpháirtithe: seirbhísí aistriúcháin eile de chuid an Aontais agus seirbhísí aistriúcháin idirnáisiunta tríd an gCoiste Idirinstitiúideach don Aistriúchán agus don Ateangaireacht (ICTI) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.     English (en) français (fr) , an Cruinniú Bliantúil Idirnáisiúnta maidir le Socruithe Teanga, Doiciméadacht agus Foilseachán (IAMLADP) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.     English (en) , an Comhchruinniú Idirghníomhaireachta maidir le hAistriúchán agus Téarmaíocht Ríomhchuidithe(JIAMCATT) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.     English (en) .
 • Bliain a bhunaithe: 1994
 • Líon foirne: : 200, agus thart ar 100 aistritheoir san áireamh
 • Suíomh: Lucsamburg
 • Suíomh gréasáin: Ionad Aistriúcháin (CdT)

Cuireann an tIonad Aistriúcháin seirbhísí aistriúcháin ar fáil do ghníomhaireachtaí agus do chomhlachtaí de chuid an Aontais ar fud na hEorpa agus oibríonn sé i gcomhar leis na seirbhísí aistriúcháin eile san Aontas.

A ndéanann sé

Cuireann sé seirbhísí teanga ar fáil do shainghníomhaireachtaí agus do chomhlachtaí an Aontais, go háirithe:

 • aistriúchán
 • athbhreithniú
 • eagarthóireacht
 • téarmaíocht
 • fotheidealú físeáin.

Tugann an tIonad cabhair do sheirbhísí aistriúcháin institiúidí agus comhlachtaí eile de chuid an Aontais, go háirithe nuair a bhíonn brú mór oibre acu, agus nuair a bhíonn siad i mbun tionscadail speisialta.

Agus comhoibríonn sé le seirbhísí aistriúcháin eile an Aontais sa Choiste Idirinstitiúideach don Aistriúchán agus don Ateangaireacht Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.     English (en) français (fr) chun:

 • modhanna oibre agus uirlisí níos éifeachtúla a chur ar fáil
 • próisis na seirbhísí aistriúcháin éagsúla de chuid an Aontais a chur i gcomhréir le chéile
 • coigiltis a dhéanamh i mbuiséad iomlán an aistriúcháin san Aontas
 • comhoibriú ar thionscadail mhóra, amhail IATE, bunachar sonraí téarmaíochta an Aontais.

Ar deireadh, cuidíonn an tIonad le cur chun feidhme Chreat straitéiseach an Aontais don Ilteangachas, creat a bhfuil sé mar aidhm aige scileanna teanga na saoránach a fheabhsú.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

 • Tá breis is 60 cliantchomhlacht ag an Ionad a ordaíonn a gcuid oibre trí uirlis thiomnaithe ar líne. Seoltar sonrasc chucu maidir leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil dóibh.
 • Ós rud é go gcumhdaíonn gníomhaireachtaí an Aontais lear mór réimsí, déileálann an tIonad leis an iliomad téacs speisialaithe i réimse leathan teangacha de chuid an Aontais agus teangacha nach de chuid an Aontais iad.
 • Chomh maith leis sin seolann an tIonad obair chuig na mílte saoraistritheoirí. Seiceálann teangeolaithe an Ionaid an obair sin sula seoltar chuig an gcliant í.
Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh

Teagmháil

Seoladh

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Teileafón
+352 421 71 11
Facs
+352 421 71 12 20
Líonraí sóisialta