You are here:

Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh

Bunaíodh Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh sa bhliain 1994 chun na seirbhísí aistriúcháin a chur ar fáil bhí ag teastáil ó shainghníomhaireachtaí díláraithe an Aontais Eorpaigh. Lena chois sin, soláthraíonn an tIonad seirbhísí d'institiúidí agus do chomhlachtaí Comhphobail a bhfuil seirbhís aistriúcháin dá gcuid féin acu d’fhonn aon ró-ualach oibre orthu a laghdú.

Tá gné idir-institiúideach ag baint le misean an Ionaid chomh maith. Thar aon ní eile, oibríonn sé go dlúth leis an gCoiste Idir-institiúideach um Aistriú agus Teangaireacht, arb é a chuspóir barainneachtaí scála a bhaint amach i gcóras aistriúcháin an Chomhphobail trí mhodhanna agus uirlisí oibre a chuíchóiriú agus a chomhthiomsú. Leis an gcomhar sin is féidir tabhairt faoi thionscadail ar an mórscála, ar nós cruthú IATE (InterActive Terminology for Europe), bunachar sonraí téarmaíochta don Aontas Eorpach.

Tá an tIonad suite i Lucsamburg agus é faoi cheannas Bord Bainistíochta comhdhéanta d’ionadaithe óna chliaint ar fad, ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún Eorpach. Íocaíochtaí ó ghníomhaireachtaí, ó oifigí agus ó institiúidí as seirbhísí aistriúcháin a sholáthraítear dóibh is ea príomhfhoinse cistithe an Ionaid. Is féidir foilseacháin agus doiciméid an Ionaid a íoslódáil saor in aisce go díreach óna shuíomh gréasáin (www.cdt.europa.eu).

Bunaíodh Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh le Rialachán (CE) Uimhir 2965/94 ón gComhairle an 28 Samhain 1994 (Iris Oifigiúil L 314, 7.12.1994 Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimhir 1645/03 ón gComhairle an 18 Meitheamh 2003 (Iris Oifigiúil L 245, 29.9.2003 Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ).

Bunaithe: 1994

Stiúrthóir: M.A. Fernandez (Stiúrthóir Gníomhach)

Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh

Sonraí teagmhála

Seoladh

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Teileafón
+352 421 71 11
Facs
+352 421 71 12 20