Euroopan unionin elinten käännöskeskus

Euroopan unionin elinten käännöskeskus perustettiin vuonna 1994, ja sen tehtävänä on tarjota käännöspalveluja eri puolilla Eurooppaa toimiville EU:n erillisvirastoille. Käännöskeskus tarjoaa palveluja myös niille EU:n toimielimille, joilla on omat käännöspalvelunsa, niiden työtaakan helpottamiseksi ruuhkatilanteissa.

Sen lisäksi käännöskeskus on tiiviisti mukana toimielinten välisessä käännös- ja tulkkauskomiteassa, jonka tehtävänä on saavuttaa taloudellista mittakaavaetua rationalisoimalla ja yhtenäistämällä Euroopan yhteisöjen käännöstoimintaa. Tämä yhteistyö edistää myös laaja-alaisten hankkeiden toteuttamista, esim. Euroopan unionin termitietokannan IATE:n (Inter Active Terminology for Europe) luomista.

Luxemburgissa toimivaa käännöskeskusta johtaa hallintoneuvosto, johon kuuluu käännöskeskuksen asiakkaiden, jäsenvaltioiden ja Euroopan komission edustajia. Keskuksen rahoitus tulee pääasiassa virastoilta ja toimielimiltä käännöspalveluista maksettavina korvauksina. Käännöskeskuksen julkaisuja ja asiakirjoja voi tulostaa maksutta sivustolta (www.cdt.europa.eu).

Käännöskeskus perustettiin neuvoston 28. marraskuuta 1994 antamalla asetuksella N:o 2965/94 ( EYVL L 314, 7.12.1994), jota on viimeksi muutettu neuvoston 18. kesäkuuta 2003 antamalla asetuksella (EY) N:o 1645/2003 ( EUVL L 245, 29.9.2003).

Perustettu: 1994

Va. johtaja: M.A. Fernández (väliaikainen johtaja)

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.