You are here:

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

Ülevaade

 • Ülesanded: ELi ametitele tõlke- ja muude keeleteenuste osutamine ning institutsioonidevaheline koostöö
 • Direktor: Máire Killoran
 • Partnerid: muud ELi ja rahvusvahelised tõlketeenistused institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee (ICTI) Valige lingiga seotud tõlked     English (en) français (fr) , dokumenteerimise ja publitseerimise rahvusvahelise aastakoosoleku (IAMLADP) Valige lingiga seotud tõlked     English (en) ning arvutipõhise tõlke- ja terminoloogiatöö rahvusvahelise aastakoosoleku (JIAMCATT) Valige lingiga seotud tõlked     English (en) kaudu
 • Asutatud: 1994
 • Töötajate arv: 200, sealhulgas ligikaudu 100 tõlkijat
 • Asukoht: Luksemburg
 • Veebisait: tõlkekeskus (CdT)

Tõlkekeskus osutab tõlketeenuseid ELi ametitele kogu Euroopas ja teeb koostööd ELi muude tõlketeenistustega.

Tegevusvaldkonnad

Tõlkekeskus osutab ELi spetsialiseeritud asutustele ja muudele ametitele keeleteenuseid, eelkõige:

 • tõlge, tõlkimine,
 • toimetamine,
 • redigeerimine,
 • terminoloogiatöö,
 • videote subtiitrimine.

Tõlkekeskus abistab ka muude ELi institutsioonide ja asutuste tõlketeenistusi, kui nende töökoormus on eriti suur, ning aitab kaasa eriprojektidele.

Lisaks teeb keskus koostööd ELi muude tõlketeenistustega institutsioonidevahelises kirjaliku ja suulise tõlke komitees Valige lingiga seotud tõlked     English (en) français (fr) , et:

 • ratsionaliseerida töömeetodeid ja -vahendeid,
 • ühtlustada ELi eri tõlketalituste menetlusi,
 • muuta tõlkimine ELis säästlikumaks,
 • teha koostööd seoses suurprojektidega, näiteks IATE ehk ELi terminoloogiaandmebaasiga.

Keskus aitab ka rakendada ELi mitmekeelsuse strateegilist raamistikku, mille eesmärk on toetada keeleoskuste omandamist.

Töömeetodid

 • Keskusel on üle 60 kliendi, kes esitavad tellimused spetsiaalse veebipõhise rakenduse kaudu ja tasuvad töö eest arve alusel.
 • Kuna ELi ametite valdkonnad on väga mitmesugused, tegeleb keskus väga erinevate erialatekstidega, mis võivad olla mõnes ELi või muus kui ELi keeles.
 • Tõlkekeskus tellib töid ka tuhandetelt vabakutselistelt tõlkijatelt, kelle töö kvaliteeti kontrollivad enne kliendile saatmist keskuse töötajad.
Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

Kontakt

Aadress

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Faks
+352 421 71 12 20
Suhtlusvõrgustikud