You are here:

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus loodi 1994. aastal eesmärgiga osutada ühenduse spetsialiseeritud ja detsentraliseeritud asutustele nende toimimiseks vajalikke tõlketeenuseid. See tegevus laieneb ka neile ühenduse asutustele ja organitele, millel on olemas oma tõlketeenistus, et nende töökoormust ühtlustada.

Keskuse missioon sisaldab ka institutsioonidevahelist mõõdet, mis eelkõige tähendab aktiivset osalemist institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee töös. Selle komitee eesmärk on töömeetodeid ja -vahendeid täiustades ja ühendades edendada ühenduse tõlkesüsteemi mastaabisäästu. Institutsioonidevaheline koostöö hõlmab ka laiaulatuslike projektide elluviimist, nagu näiteks Euroopa Liidu terminoloogilise andmebaasi IATE (InterActive Terminology for Europe) loomine.

Tõlkekeskus asub Luxembourgis ja tema tööd juhib haldusnõukogu, kus on esindatud kõik kliendid, liikmesriigid ja Euroopa Komisjon. Tõlkekeskuse finantsressursid moodustuvad põhiliselt asutustele, ametitele ja organitele osutatud tõlketeenuste tasudest. Tõlkekeskuse väljaandeid ja dokumente võib tasuta otse alla laadida tema veebilehelt (www.cdt.europa.eu).

Euroopa Liidu Austuste Tõlkekeskus asutati nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrusega (EÜ) nr 2965/94 ( EÜT L 314, 7.12.1994), viimati muudetud nõukogu 18. juuni 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1645/03 ( ELT L 245, 29.9.2003).

Asutamis-aasta: 1994

Direktor: M.A. Fernández (direktori kohusetäitja)

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

Kontaktandmed

Aadress

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Faks
+352 421 71 12 20