Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Oversættelsescentret blev oprettet i 1994. Det har til opgave at udføre det nødvendige oversættelsesarbejde for Den Europæiske Unions specialiserede og decentraliserede kontorer og agenturer. Centret udfører også oversættelsesarbejde for de af Unionens institutioner og -organer, som allerede har oversættelsestjenester, for at afhjælpe eventuelle spidsbelastninger i deres arbejdsmængde.

Centrets opgave har også en interinstitutionel dimension, idet det deltager i arbejdet i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning. Udvalget har som formål at opnå stordriftsfordele på oversættelsesområdet inden for Den Europæiske Union ved at rationalisere og fremme fælles arbejdsmetoder og -værktøjer. Dette samarbejde bidrager også til gennemførelse af store projekter såsom oprettelsen af IATE (Interactive Terminology for Europe), en terminologidatabase for Den Europæiske Union.

Centret har hjemsted i Luxembourg og ledes af en bestyrelse, som omfatter repræsentanter for alle centrets kunder, medlemsstaterne og Europa-Kommissionen. Det har sine egne finansielle ressourcer, der navnlig udgøres af betalinger fra agenturerne, kontorerne, organerne og institutionerne for det udførte oversættelsesarbejde. Centrets publikationer kan downloades gratis direkte fra centrets websted (www.cdt.europa.eu).

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 ( EFT L 314 af 7.12.1994), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003 af 18. juni 2003 ( EUT L 245 af 29.9.2003).

Oprettet: 1994

Direktør: M.A. Fernández (Fungerende direktør)

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?