You are here:

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie bylo založeno v roce 1994 za účelem poskytování překladatelských služeb nezbytných pro fungování specializovaných decentralizovaných agentur Evropské unie. Tato činnost se vztahuje i na instituce a orgány Společenství s vlastními překladatelskými službami, kterým středisko vypomáhá v případě, že jsou pracovně přetíženy.

Poslání střediska má rovněž interinstitucionální rozměr, jenž spočívá zejména v účasti na práci Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení. Cílem tohoto výboru je podporovat úsporná opatření v rámci systému překladatelských služeb Společenství prostřednictvím racionalizace a vzájemného sdílení pracovních metod a nástrojů. Tato spolupráce rovněž přispívá k realizaci rozsáhlých projektů, jako je vytvoření jednotné terminologické databáze Evropské unie IATE (InterActive Terminology for Europe).

Překladatelské středisko sídlí v Lucemburku a je řízeno správní radou, ve které jsou zastoupeni všichni jeho zákazníci, členské státy a Evropská komise. Je financováno především z úhrad od orgánů a institucí za poskytnuté překladatelské služby. Publikace a dokumenty střediska je možné si bezplatně stáhnout přímo z jeho internetových stránek (www.cdt.europa.eu).

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie bylo zřízeno nařízením Rady (ES) č. 2695/94 ze dne 28. listopadu 1994 ( Úř. věst. L 314, 7.12.1994), naposledy pozměněným nařízením Rady (ES) č. 1645/2003 ze dne 18. června 2003 ( Úř. věst. L 245, 29.9.2003).

Zřízeno: 1994

Ředitel: M.A. Fernández (úřadující ředitelka)

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

Kontaktní údaje

Adresa

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20