You are here:

Център за преводи за органите на Европейския съюз

Центърът за преводи за органите на Европейския съюз е създаден през 1994 г. с цел да осигурява преводачески услуги на специализираните децентрализирани агенции на Европейския съюз. Освен това центърът помага на институциите и органите на Общността, които имат свои собствени преводачески служби, когато те са твърде натоварени.

В допълнение, мисията на центъра е от междуинституционален характер. Дейността на организацията е свързана най-вече с работата на междуинституционалния комитет за писмени и устни преводи, чиято цел е да съдейства за постигането на икономии от мащаба в областта на преводаческата система на Общността чрез рационализиране и обединяване на работни методи и инструменти. Това сътрудничество допринася за предприемането на големи интегрирани проекти, какъвто е и IATЕ (Интерактивна терминология за Европа)  -  терминологичната база данни на Европейския съюз.

Центърът е разположен в Люксембург и се ръководи от управителен съвет, състоящ се от представители на всичките му клиенти, страните членки и Европейската комисия. Финансира се основно от плащания от агенциите, службите и институциите, на които се предлагат преводачески услуги. Публикациите и документите на центъра могат да бъдат изтеглени безплатно от неговата интернет страница (www.cdt.europa.eu).

Центърът за преводи за органите на Европейския съюз е създаден с Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. (OJ L 314, 7.12.1994), с последна поправка от Регламент (ЕО) № 1645/03 на Съвета от 18 юни 2003 г. (OJ L 245, 29.9.2003).

Създаден: 1994г.

Директор: M.A. Fernández (временно изпълняващ длъжността директор)

Център за преводи за органите на Европейския съюз

Координати за връзка

Адрес

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Тел
+352 421 71 11
Факс
+352 421 71 12 20