Sökväg

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

Berec ska

 • verka för en konsekvent tillämpning av EU-regelverket och på så sätt se till att den inre marknaden fungerar bättre
 • ersätta Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter (ERG), där EU-ländernas regleringsmyndigheter har utbytt expertis och bästa praxis och yttrat sig om hur EU:s telemarknad fungerar
 • hjälpa EU-kommissionen och de nationella regleringsmyndigheterna att tillämpa EU:s regelverk för elektronisk kommunikation
 • ge råd till Europaparlamentet och ministerrådet
 • på EU-nivå komplettera de nationella myndigheternas regleringsarbete.

Berec omfattar en tillsynsnämnd, som består av de 28 nationella regleringsmyndigheternas chefer, och en stödbyrå. Byrån är ett officiellt EU-organ och sköts av en förvaltningskommitté med företrädare för kommissionen och samtliga nationella regleringsmyndigheter.

Byrån ska

 • ge Berec administrativt och sakkunnigt stöd
 • samla och sprida information från de nationella regleringsmyndigheterna
 • sprida bästa regleringspraxis bland de nationella regleringsmyndigheterna (gemensamma strategier, metoder eller riktlinjer för genomförande av EU-regelverket osv.)
 • bistå ordföranden med att förbereda tillsynsnämndens arbete
 • inrätta expertgrupper och ge dem stöd.

Förordning nr 1211/2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

Förvaltningsdirektör: Ando Rehemaa

 Se också

 • EU:s institutionskatalog ”Who is who” English (en)  

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?