You are here:

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

Berec ska

  • verka för en konsekvent tillämpning av EU-regelverket och på så sätt se till att den inre marknaden fungerar bättre
  • ersätta Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter (ERG), där EU-ländernas regleringsmyndigheter har utbytt expertis och bästa praxis och yttrat sig om hur EU:s telemarknad fungerar
  • hjälpa EU-kommissionen och de nationella regleringsmyndigheterna att tillämpa EU:s regelverk för elektronisk kommunikation
  • ge råd till Europaparlamentet och ministerrådet
  • på EU-nivå komplettera de nationella myndigheternas regleringsarbete.

Berec omfattar en tillsynsnämnd, som består av de 28 nationella regleringsmyndigheternas chefer, och en stödbyrå. Byrån är ett officiellt EU-organ och sköts av en förvaltningskommitté med företrädare för kommissionen och samtliga nationella regleringsmyndigheter.

Byrån ska

  • ge Berec administrativt och sakkunnigt stöd
  • samla och sprida information från de nationella regleringsmyndigheterna
  • sprida bästa regleringspraxis bland de nationella regleringsmyndigheterna (gemensamma strategier, metoder eller riktlinjer för genomförande av EU-regelverket osv.)
  • bistå ordföranden med att förbereda tillsynsnämndens arbete
  • inrätta expertgrupper och ge dem stöd.

Förordning nr 1211/2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikationpdf

Förvaltningsdirektör: Ando Rehemaa

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

Kontaktuppgifter till

Adress

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tfn
+371 6611 7590
Länkar