You are here:

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Naloge organa BEREC so:

  • spodbujanje doslednega izvajanja zakonodaje EU in posledično izboljšanje delovanja enotnega trga,
  • nadaljevanje dela Skupine evropskih regulatorjev (ERG), v kateri so nacionalni regulativni organi izmenjevali izkušnje in dobre prakse ter izražali mnenje o delovanju trga telekomunikacij v EU,
  • pomoč Evropski komisiji in nacionalnim regulativnim organom pri izvajanju uredb EU o elektronskih komunikacijah,
  • svetovanje Evropskemu parlamentu in Svetu EU,
  • dopolnjevanje dela nacionalnih regulativnih organov na evropski ravni.

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije sestavljata odbor regulatorjev, v katerem so vodje 28 nacionalnih regulativnih organov, in urad za podporo. Urad je uradni organ EU pod vodstvom posebnega odbora, v katerem so zastopani vsi nacionalni regulativni organi in Evropska komisija.

Naloge urada BEREC so:

  • strokovna in administrativna podpora delovanju organa BEREC,
  • zbiranje in razširjanje informacij, ki jih pošljejo nacionalni regulativni organi,
  • razširjanje dobrih praks med nacionalnimi regulativnimi organi (npr. skupni pristop, metodologija, smernice za izvajanje uredb EU itd.),
  • podpora predsedniku pri pripravi dela odbora regulatorjev,
  • ustanovitev in podpora delovanju strokovnih delovnih skupin.

Uredba št. 1211/2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacijepdf

Upravni vodja: Ando Rehemaa

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Kontaktni podatki

Naslov

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Povezave