Navigacijska pot

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Naloge organa BEREC so:

 • spodbujanje doslednega izvajanja zakonodaje EU in posledično izboljšanje delovanja enotnega trga,
 • nadaljevanje dela Skupine evropskih regulatorjev (ERG), v kateri so nacionalni regulativni organi izmenjevali izkušnje in dobre prakse ter izražali mnenje o delovanju trga telekomunikacij v EU,
 • pomoč Evropski komisiji in nacionalnim regulativnim organom pri izvajanju uredb EU o elektronskih komunikacijah,
 • svetovanje Evropskemu parlamentu in Svetu EU,
 • dopolnjevanje dela nacionalnih regulativnih organov na evropski ravni.

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije sestavljata odbor regulatorjev, v katerem so vodje 28 nacionalnih regulativnih organov, in urad za podporo. Urad je uradni organ EU pod vodstvom posebnega odbora, v katerem so zastopani vsi nacionalni regulativni organi in Evropska komisija.

Naloge urada BEREC so:

 • strokovna in administrativna podpora delovanju organa BEREC,
 • zbiranje in razširjanje informacij, ki jih pošljejo nacionalni regulativni organi,
 • razširjanje dobrih praks med nacionalnimi regulativnimi organi (npr. skupni pristop, metodologija, smernice za izvajanje uredb EU itd.),
 • podpora predsedniku pri pripravi dela odbora regulatorjev,
 • ustanovitev in podpora delovanju strokovnih delovnih skupin.

Uredba št. 1211/2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Upravni vodja: Ando Rehemaa

 Glej tudi

 • Imenik EU „Kdo je kdo“ English (en)  

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?