Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie

Agentúra BEREC bola vytvorená s cieľom:

 • podporiť konzistentnú implementáciu regulačných opatrení EÚ, a tak zlepšiť fungovanie jednotného trhu;
 • nahradiť Skupinu európskych regulačných orgánov (ERG), prostredníctvom ktorej si národné regulačné orgány (VRO) vymieňali odborné znalosti a osvedčené postupy a poskytovali stanoviská o fungovaní telekomunikačného trhu v EÚ;
 • pomôcť Európskej komisii a národným regulačným orgánom pri implementácii právnych predpisov EÚ v oblasti elektronických komunikácií;
 • poskytovať poradenstvo Európskemu parlamentu a Rade EÚ;
 • dopĺňať na európskej úrovni regulačné úlohy vykonávané národnými regulačnými orgánmi.

Agentúra BEREC pozostáva z Rady regulačných orgánov, ktorú tvoria riaditelia 28 vnútroštátnych regulačných orgánov a podporný úrad. Úrad je oficiálnym orgánom EÚ. Za jeho riadenie zodpovedá výbor, v ktorom sú zastúpené všetky národné regulačné orgány a Komisia.

Medzi úlohy úradu BEREC patrí:

 • poskytovať odborné a administratívne podporné služby agentúre BEREC;
 • zhromažďovať a poskytovať informácie národných regulačných orgánov;
 • šíriť osvedčené postupy v oblasti regulácie medzi národnými regulačnými orgánmi (spoločné prístupy, metodiky, usmernenia pre implementáciu právnych predpisov EÚ atď.);
 • pomáhať predsedovi pri príprave práce Rady regulačných orgánov;
 • vytvárať a podporovať odborné pracovné skupiny.

Nariadenie č. 1211/2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie

Administratívny riaditeľ: Ando Rehemaa

 Klikni tiež na...

 • Oficiálny adresár EÚ English (en)  

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?