Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice

Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) a fost creat pentru:

 • a promova punerea în aplicare coerentă a reglementărilor UE, contribuind astfel la buna funcţionare a pieţei unice
 • a înlocui Grupul entităţilor europene de reglementare (GER), care a avut rolul de a facilita schimbul de cunoştinţe şi de bune practici între autorităţile naţionale de reglementare (ANR) şi de a formula opinii cu privire la funcţionarea pieţei europene de telecomunicaţii
 • a sprijini Comisia Europeană şi ANR-urile în ceea ce priveşte punerea în aplicare a reglementărilor UE în domeniul comunicaţiilor electronice
 • a oferi consultanţă Parlamentului European şi Consiliului UE
 • a contribui, la nivel european, la îndeplinirea sarcinilor de reglementare care le revin ANR-urilor.

OAREC este constituit dintr-un Consiliu al autorităţilor de reglementare, alcătuit din reprezentanţii celor 28 de ANR-uri, şi un oficiu de asistenţă. Oficiul este un organism oficial al UE, gestionat de un comitet în care sunt reprezentate toate ANR-urile şi Comisia Europeană.

Sarcinile Oficiului sunt următoarele:

 • să ofere consiliere şi sprijin administrativ organismelor OAREC
 • să culeagă informaţii de la ANR-uri şi să le difuzeze
 • să disemineze între ANR-uri cele mai bune practici în domeniul reglementării (abordări comune, metodologii, orientări privind punerea în aplicarea a reglementărilor UE etc.)
 • să asiste preşedintele în pregătirea lucrărilor Consiliului autorităţilor de reglementare
 • să creeze grupuri de lucru formate din experţi şi să le ofere sprijin.

Regulamentul nr. 1211/2009 de instituire a Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) şi a Oficiului

Director administrativ: Ando Rehemaa

 Alte linkuri

 • „Who is who" - anuarul oficial al UE English (en)  

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: