You are here:

Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice

Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) a fost creat pentru:

  • a promova punerea în aplicare coerentă a reglementărilor UE, contribuind astfel la buna funcţionare a pieţei unice
  • a înlocui Grupul entităţilor europene de reglementare (GER), care a avut rolul de a facilita schimbul de cunoştinţe şi de bune practici între autorităţile naţionale de reglementare (ANR) şi de a formula opinii cu privire la funcţionarea pieţei europene de telecomunicaţii
  • a sprijini Comisia Europeană şi ANR-urile în ceea ce priveşte punerea în aplicare a reglementărilor UE în domeniul comunicaţiilor electronice
  • a oferi consultanţă Parlamentului European şi Consiliului UE
  • a contribui, la nivel european, la îndeplinirea sarcinilor de reglementare care le revin ANR-urilor.

OAREC este constituit dintr-un Consiliu al autorităţilor de reglementare, alcătuit din reprezentanţii celor 28 de ANR-uri, şi un oficiu de asistenţă. Oficiul este un organism oficial al UE, gestionat de un comitet în care sunt reprezentate toate ANR-urile şi Comisia Europeană.

Sarcinile Oficiului sunt următoarele:

  • să ofere consiliere şi sprijin administrativ organismelor OAREC
  • să culeagă informaţii de la ANR-uri şi să le difuzeze
  • să disemineze între ANR-uri cele mai bune practici în domeniul reglementării (abordări comune, metodologii, orientări privind punerea în aplicarea a reglementărilor UE etc.)
  • să asiste preşedintele în pregătirea lucrărilor Consiliului autorităţilor de reglementare
  • să creeze grupuri de lucru formate din experţi şi să le ofere sprijin.

Regulamentul nr. 1211/2009 de instituire a Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) şi a Oficiuluipdf

Director administrativ: Ando Rehemaa

Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice

Date de contact

Adresă

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Linkuri