Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

BEREC został utworzony po to, aby:

 • promować spójne wdrażanie regulacji unijnych, a przez to poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku
 • zastąpić Europejską Grupę Regulatorów (ERG), za pośrednictwem której krajowe organy regulacyjne dzieliły się wiedzą i dobrymi praktykami oraz wyrażały opinie na temat funkcjonowania unijnego rynku telekomunikacji
 • pomagać Komisji Europejskiej i krajowym organom regulacyjnym we wdrażaniu regulacji UE w zakresie komunikacji elektronicznej
 • doradzać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE
 • wspierać na poziomie europejskim realizację zadań regulacyjnych spoczywających na krajowych organach regulacyjnych.

W skład BEREC-u wchodzą Rada Organów Regulacyjnych, tj. szefowie 28 krajowych organów regulacyjnych, oraz urząd zapewniający obsługę specjalistyczną i administracyjną. Urząd jest oficjalnym organem UE, zarządzanym przez komitet, w którym są reprezentowane wszystkie krajowe organy regulacyjne oraz Komisja.

Urząd pełni następujące funkcje:

 • zapewnia BEREC-owi wsparcie specjalistyczne i administracyjne
 • gromadzi i udostępnia informacje uzyskane od krajowych organów regulacyjnych
 • rozpowszechnia najlepsze praktyki regulacyjne wśród krajowych organów regulacyjnych (wspólne podejście w różnych kwestiach, metodologia, wytyczne dotyczące wdrażania regulacji unijnych itp.)
 • pomaga przewodniczącemu w przygotowywaniu prac Rady Organów Regulacyjnych
 • tworzy i wspiera eksperckie grupy robocze.

Rozporządzenie nr 1211/2009 ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

Dyrektor zarządzający: Ando Rehemaa

 Zobacz również

 • Kto jest kim w UE English (en)  

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?