Kruimelpad

Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

Het BEREC is opgericht om:

 • bij te dragen tot een consequente toepassing van de EU-regelgeving en dus tot de goede werking van de interne markt
 • de Europese Groep van Regelgevers (ERG) te vervangen als forum waar de nationale instanties expertise, goede methoden en advies over de EU-telecommarkt kunnen uitwisselen
 • de Europese Commissie en de toezichthouders te helpen bij de uitvoering van de EU-verordeningen over elektronische communicatie
 • het Europees Parlement en de Raad van de EU van advies te dienen
 • het regelgevend werk van de nationale toezichthouders aan te vullen op Europees niveau

Het BEREC bestaat uit een raad van regelgevers, namelijk de hoofden van de 28 nationale regelgevende instanties, en een ondersteunend bureau. Het bureau is een officieel orgaan van de EU, dat wordt beheerd door een comité waarin alle nationale diensten en de Europese Commissie vertegenwoordigd zijn.

Concrete taken van het bureau zijn onder andere:

 • professionele en administratieve ondersteuning van het BEREC
 • informatie verzamelen en verspreiden onder de nationale instanties
 • optimale regelgevingspraktijken onder de toezichthouders verspreiden (gemeenschappelijke benaderingswijzen, methoden of richtsnoeren voor de uitvoering van EU-verordeningen enz.)
 • de voorzitter helpen bij de voorbereiding van vergaderingen van de raad van regelgevers
 • werkgroepen van deskundigen oprichten en ondersteunen.

Verordening (EG) nr. 1211/2009 tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

Administratief directeur: Ando Rehemaa

 Zie ook

 • Wie is wie bij de EU English (en)  

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?