You are here:

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC birojs)

Pārskats

 • Uzdevums: nodrošināt profesionālu un administratīvu atbalstu Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādei (BEREC)
 • Direktors: Lāslo Ignēci (László Ignéczi)
 • Dibināšanas gads: 2010
 • Darbinieku skaits: 27
 • Atrašanās vieta: Rīga, Latvija
 • Tīmekļa vietne: BEREC Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

BEREC birojs ir ES aģentūra, kas sniedz administratīvu un profesionālu atbalstu Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādei.

Ko šī iestāde dara?

BEREC gādā par ES tiesību aktu konsekventu piemērojumu, lai ES darbotos vienots elektronisko komunikāciju tirgus.

Pēc pieprasījuma un pašu iniciatīvas tas konsultē Eiropas iestādes. BEREC sastāvā ir Regulatoru padome. Tajā ir viens loceklis no katras dalībvalsts, kurš ir valsts regulatīvās iestādes vadītājs (vai norīkots augsta līmeņa pārstāvis).

Struktūra

Pārvaldes struktūra BEREC birojs ir Pārvaldības komiteja, kurā ir pa pārstāvim no katras valsts un viens Komisijas pārstāvis.

Kā šī iestāde strādā?

BEREC birojs:

 • sniedz profesionālu un administratīvu atbalstu BEREC,
 • vāc informāciju un dalās labākajā praksē ar valstu regulatoriem,
 • palīdz sagatavot BEREC Regulatoru padomes darbu,
 • izveido BEREC ekspertu darba grupas un atbalsta tās.

Kas ir ieguvēji?

BEREC mērķauditorija ir:

 • Eiropas, reģionālās un valsts iestādes elektronisko komunikāciju jomā,
 • uzņēmumi un nozares apvienības šajā sektorā,
 • patērētāji un patērētāju apvienības,
 • konsultāciju biroji, zinātnieki, ideju laboratorijas,
 • akadēmiskās aprindas.

 

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde

Kontaktinformācija

Adrese

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Ta-lr
+371 6611 7590
Saites
Sociālie tīkli