You are here:

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras)

Apžvalga

 • Vaidmuo: teikia profesinę ir administracinę paramą Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai (EERRI)
 • Direktorius: László Ignéczi
 • Įsteigtas 2010 m.
 • Darbuotojų skaičius: 27
 • Vieta: Ryga (Latvija)
 • Interneto svetainė: EERRI Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)

EERRI biuras yra ES agentūra, teikianti profesinę ir administracinę paramą Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai (EERRI).

Veikla

EERRI siekia, kad būtų nuosekliai taikoma atitinkama ES teisė ir ES būtų veikianti bendra elektroninių ryšių rinka.  

Paprašyta ir savo iniciatyva ji teikia konsultacijas Europos institucijoms. EERRI sudaro vadinamoji Reguliuotojų valdyba. Tai organas, kuriam priklauso visų ES šalių nacionalinių reguliavimo institucijų vadovai (arba paskirti aukšto lygio atstovai).

Struktūra

EERRI biuro valdymo organas yra Valdymo komitetas, kurį sudaro po vieną narį iš kiekvienos šalies ir vienas Komisijai atstovaujantis narys.

Veiklos būdai

EERRI biuras:

 • teikia EERRI profesinę ir administracinę paramą,
 • renka informaciją ir skleidžia geriausią patirtį nacionalinėms reguliavimo institucijoms,
 • padeda parengti EERRI Reguliuotojų valdybos darbą,
 • sudaro EERRI ekspertų darbo grupes ir joms teikia pagalbą.

Nauda

Tikslinė EERRI auditorija yra:

 • elektroninių ryšių srityje veikiančios Europos, regioninės ir nacionalinės institucijos,
 • sektoriaus įmonės ir pramonės asociacijos,
 • vartotojai ir jų asociacijos,
 • konsultavimo įmonės, mokslininkai, idėjų kalvės,
 • akademinė bendruomenė.

 

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija

Kontaktai

Adresas

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Nuorodos
Socialiniai tinklai