Navigációs útvonal

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete

A BEREC-et azért hozták létre, hogy:

 • elősegítse az uniós szabályozás következetes végrehajtását, és ezáltal javítsa az egységes piac működését;
 • az európai szabályozók csoportjának (ERG) helyébe lépjen (a nemzeti szabályozó hatóságok az ERG révén megoszthatták egymással a szaktudást és a bevált módszereket, és véleményt nyilváníthattak az EU távközlési piacának működésével kapcsolatban);
 • segítse az Európai Bizottságot és a nemzeti szabályozó hatóságokat az elektronikus hírközlésre vonatkozó uniós rendeletek végrehajtásában;
 • tanáccsal szolgáljon az Európai Parlement és az EU Tanácsa számára;
 • kiegészítse európai uniós szinten a nemzeti szabályozó hatóságok munkáját.

A BEREC a szabályozói tanácsból és a támogató szolgáltatásokat nyújtó hivatalból tevődik össze. A szabályozói tanács a 28 nemzeti szabályozó hatóság egy-egy vezetőjéből áll. A hivatal az EU hivatalos szerve. Irányítóbizottságában mindegyik nemzeti szabályozó hatóság és a Bizottság egy-egy taggal képviselteti magát.

A BEREC hivatala többek között az alábbi feladatokat látja el:

 • szakmai és ügyviteli támogatást nyújt a BEREC számára;
 • adatgyűjtéssel és -megosztással segíti az információcserét a nemzeti szabályozó hatóságok között;
 • terjeszti a szabályozásban bevált gyakorlatokat (az uniós rendeletek végrehajtására vonatkozó közös közelítésmódokat, módszereket, iránymutatásokat stb.) a nemzeti szabályozó hatóságok körében;
 • segíti az elnököt a szabályozói tanács munkájának előkészítésében;
 • szakértői munkacsoportokat hoz létre, és támogatást nyújt működésükhöz.

Az 1211/2009/EK rendelet az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról

Igazgatási vezető: Ando Rehemaa

 Kapcsolódó weboldalak

 • Whoiswho – Az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke English (en)  

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?