You are here:

Tijelo europskih regulatora u elektroničkim komunikacijama

BEREC je osnovan kako bi:

  • promicao dosljednu primjenu propisa EU-a radi poboljšanja funkcioniranja jedinstvenoga tržišta
  • zamijenio Europsku skupinu regulatora (ERG) u okviru koje su nacionalna regulatorna tijela razmjenjivala stručna znanja i najbolje prakse te donosila mišljenja o funkcioniranju telekomunikacijskoga tržišta EU-a
  • pomagao Europskoj komisiju i nacionalnim regulatornim tijelima u primjeni zakonodavstva EU-a o elektroničkim komunikacijama
  • savjetovao Europski parlament i Vijeće EU-a
  • dopunjavao na europskoj razini regulatorne zadatke nacionalnih regulatornih tijela.

BEREC se sastoji od Odbora regulatora koji čine čelnici 28 nacionalnih regulatornih tijela te od Ureda za podršku. Ured je službeno tijelo EU-a, a njime upravlja Odbor u kojemu su predstavnici svih nacionalnih regulatornih tijela i Komisije.

Zadatci toga Ureda uključuju:

  • pružanje stručne i administrativne podrške BEREC-u
  • prikupljanje i razmjenu informacija koje dobije od nacionalnih regulatornih tijela
  • razmjenu najboljih regulatornih praksi među nacionalnim regulatornim tijelima (zajednički pristup, metodologija, smjernice za provedbu zakonodavstva EU-a itd.)
  • pružanje pomoći predsjedniku u pripremi rada Odbora regulatora
  • uspostavu i podupiranje stručnih radnih skupina.

Uredba br. 1211/2009 o uspostavi Tijela europskih regulatora u elektroničkim komunikacijama Odaberi prijevod prethodne poveznice   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) PDF

Upravni direktor: Ando Rehemaa

Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije

Kontaktni podaci

Adresa

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
PovezniceLinkovi