Comhlacht na Rialtóirí Eorpacha Cumarsáide Leictreonaí

Cruthaíodh BEREC chun:

 • cur chun feidhme comhsheasmhach na rialachán AE a chur chun cinn ionas go bhfeabhsófaí an margadh aonair
 • teacht in ionad Ghrúpa na Rialtóirí Eorpacha (ERG), a mbíodh na húdaráis náisiúnta rialála (NRAanna) ag malartú saineolais is dea-chleachtais tríd agus ag tabhairt tuairimí faoi fheidhmiú mhargadh teileachumarsáide an AE.
 • cabhrú leis an gCoimisiún Eorpach is le NRAanna chun rialacháin an AE faoi theileachumarsáid leictreonach a chur chun feidhme
 • Parlaimint na hEorpa is Comhairle an AE a chomhairliú
 • cúraimí rialála na NRAanna a chomhlánú ag leibhéal na hEorpa

Ar BEREC tá Bord Rialtóirí ar a bhfuil ceannairí na 28 NRA agus oifig thacaíochta. Comhlacht oifigiúil de chuid an AE is ea an oifig, atá á bainistiú ag coiste ar a bhfuil ionadaíocht ag gach NRA is ag an gCoimisiún.

I measc cúraimí oifig BEREC tá:

 • seirbhísí tacaíochta riaracháin is gairmiúla a thabhairt do BEREC
 • eolas a bhailiú is a dháileadh idir na NRAanna
 • dea-chleachtais rialála a dháileadh ar na NRAanna (comh-chur chuige, modhanna, treoirlínte chun rialacháin AE a chur chun feidhme, srl.)
 • cabhrú leis an gcathaoirleach obair an Bhoird Rialtóirí a ullmhú
 • meithleacha saineolaithe a bhunú agus tacú leo.

Rialachán 1211/2009 um Chomhlacht na Rialtóirí Eorpacha Cumarsáide Leictreonaí a bhunú

Bainisteoir riaracháin: Ando Rehemaa

 Féach freisin

 • Eolaí "Cé hé cé" an AE English (en)  

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?