You are here:

Comhlacht na Rialtóirí Eorpacha Cumarsáide Leictreonaí

Cruthaíodh BEREC chun:

  • cur chun feidhme comhsheasmhach na rialachán AE a chur chun cinn ionas go bhfeabhsófaí an margadh aonair
  • teacht in ionad Ghrúpa na Rialtóirí Eorpacha (ERG), a mbíodh na húdaráis náisiúnta rialála (NRAanna) ag malartú saineolais is dea-chleachtais tríd agus ag tabhairt tuairimí faoi fheidhmiú mhargadh teileachumarsáide an AE.
  • cabhrú leis an gCoimisiún Eorpach is le NRAanna chun rialacháin an AE faoi theileachumarsáid leictreonach a chur chun feidhme
  • Parlaimint na hEorpa is Comhairle an AE a chomhairliú
  • cúraimí rialála na NRAanna a chomhlánú ag leibhéal na hEorpa

Ar BEREC tá Bord Rialtóirí ar a bhfuil ceannairí na 28 NRA agus oifig thacaíochta. Comhlacht oifigiúil de chuid an AE is ea an oifig, atá á bainistiú ag coiste ar a bhfuil ionadaíocht ag gach NRA is ag an gCoimisiún.

I measc cúraimí oifig BEREC tá:

  • seirbhísí tacaíochta riaracháin is gairmiúla a thabhairt do BEREC
  • eolas a bhailiú is a dháileadh idir na NRAanna
  • dea-chleachtais rialála a dháileadh ar na NRAanna (comh-chur chuige, modhanna, treoirlínte chun rialacháin AE a chur chun feidhme, srl.)
  • cabhrú leis an gcathaoirleach obair an Bhoird Rialtóirí a ullmhú
  • meithleacha saineolaithe a bhunú agus tacú leo.

Rialachán 1211/2009 um Chomhlacht na Rialtóirí Eorpacha Cumarsáide Leictreonaí a bhunú pdf

Bainisteoir riaracháin: Ando Rehemaa

Comhlacht na Rialtóirí Eorpacha Cumarsáide Leictreonaí

Sonraí teagmhála

Seoladh

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Teileafón
+371 6611 7590
Naisc