Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin

BERECin tehtävänä on

 • tukea EU:n säädösten johdonmukaista täytäntöönpanoa ja näin tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa
 • korvata eurooppalainen sääntelyviranomaisten ryhmä (ERG), jossa kansalliset sääntelyviranomaiset ovat vaihtaneet asiantuntijatietoa ja parhaita toimintatapoja sekä antaneet lausuntoja telealan markkinoiden toiminnasta EU:ssa
 • auttaa Euroopan komissiota ja kansallisia sääntelyviranomaisia EU:n sähköistä viestintää koskevien säädösten täytäntöönpanossa
 • antaa asiantuntijalausuntoja Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle
 • täydentää kansallisten sääntelyviranomaisten valvonta- ja sääntelytehtäviä EU:n tasolla.

BEREC koostuu sääntelyneuvostosta, jonka jäseninä ovat 28 EU-maan kansallisten sääntelyelinten johtajat, sekä hallintovirastosta. BERECin virasto on virallinen EU-elin. Sen toimintaa johtaa komitea, jossa ovat edustettuina kaikki kansalliset sääntelyviranomaiset ja komissio.

BERECin viraston tehtävänä on

 • tarjota asiantuntija- ja hallintohenkilöstön tukipalveluja BERECille
 • kerätä ja vaihtaa kansallisten sääntelyviranomaisten toimittamia tietoja
 • jakaa parhaita sääntelykäytäntöjä kansallisten sääntelyviranomaisten kesken (yhteiset lähestymis- ja toimintatavat, analyysimenetelmät, EU-säädösten täytäntöönpanoa koskevat ohjeet)
 • avustaa puheenjohtajaa sääntelyneuvoston työn valmistelussa
 • perustaa asiantuntijaryhmiä ja tarjota niille hallinnollisia tukitoimintoja.

Asetus (EY) N:o 1211/2009 Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta

Hallinnollinen johtaja: Ando Rehemaa

 Ks. myös

 • EU:n virallinen hakemisto "Whoiswho" English (en)

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.