Διαδρομή πλοήγησης

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Ο φορέας BEREC δημιουργήθηκε:

 • για να προωθεί την απρόσκοπτη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και, με τον τρόπο αυτό, να συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς
 • για να αντικαταστήσει την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών, μέσω της οποίας οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) αντάλλασσαν εμπειρογνωσία και ορθές πρακτικές και διατύπωναν απόψεις σχετικά με τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών
 • για να βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ΕΡΑ να εφαρμόζουν τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
 • για να παρέχει συμβουλές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
 • για να συμπληρώνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ρυθμιστικά καθήκοντα των ΕΡΑ.

Ο BEREC περιλαμβάνει ένα Ρυθμιστικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τους επικεφαλής των 28 Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών και μια υπηρεσία υποστήριξης. Η υπηρεσία αυτή αποτελεί επίσημο όργανο της ΕΕ και τελεί υπό τη διαχείριση μιας επιτροπής στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι ΕΡΑ καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στα καθήκοντα της υπηρεσίας αυτής συγκαταλέγονται:

 • η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής και διοικητικής υποστήριξης στον BEREC
 • η συλλογή και διάδοση των πληροφοριών που παρέχουν οι ΕΡΑ
 • η διαβίβαση ορθών ρυθμιστικών πρακτικών στις ΕΡΑ (κοινές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες, κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ κ.λπ.)
 • η παροχή βοήθειας στον πρόεδρο για την προετοιμασία των εργασιών του Ρυθμιστικού Συμβουλίου
 • η συγκρότηση και στήριξη ομάδων εργασίας εμπειρογνωμόνων.

Κανονισμός 1211/2009 για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Διοικητικός υπεύθυνος: Ando Rehemaa

 Επίσης

 • Κατάλογος της ΕΕ «Ποιος είναι ποιος» English (en)  

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;