Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

BEREC blev oprettet for at:

 • fremme en ensartet gennemførelse af EU's regler og således få det indre marked til at fungere bedre
 • erstatte De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG), gennem hvilken de nationale tilsynsmyndigheder udvekslede erfaring og bedste praksis og kom med udtalelser om funktionen af EU's marked for telekommunikation
 • hjælpe Europa-Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder med at gennemføre EU-lovgivning om elektronisk kommunikation
 • rådgive Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union
 • supplere de nationale tilsynsmyndigheders tilsynsopgaver på europæisk plan.

BEREC består af et repræsentantskab sammensat af lederne for de 28 nationale tilsynsmyndigheder og et støttekontor. Kontoret er et officielt EU-organ, der forvaltes af et udvalg med repræsentanter fra alle nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen.

BEREC-kontorets opgaver er bl.a. at:

 • yde faglig og administrativ støtte til BEREC
 • indsamle og dele oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder
 • videreformidle bedste reguleringspraksis blandt nationale tilsynsmyndigheder (fælles strategier, metoder, retningslinjer for gennemførelse af EU-lovgivning osv.)
 • hjælpe formanden med at forberede repræsentantskabets arbejde
 • oprette og støtte ekspertarbejdsgrupper.

Forordning 1211/2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

Administrerende direktør: Ando Rehemaa

 Se også

 • EU's “Who is who” English (en)  

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?