You are here:

Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

BEREC blev oprettet for at:

  • fremme en ensartet gennemførelse af EU's regler og således få det indre marked til at fungere bedre
  • erstatte De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG), gennem hvilken de nationale tilsynsmyndigheder udvekslede erfaring og bedste praksis og kom med udtalelser om funktionen af EU's marked for telekommunikation
  • hjælpe Europa-Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder med at gennemføre EU-lovgivning om elektronisk kommunikation
  • rådgive Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union
  • supplere de nationale tilsynsmyndigheders tilsynsopgaver på europæisk plan.

BEREC består af et repræsentantskab sammensat af lederne for de 28 nationale tilsynsmyndigheder og et støttekontor. Kontoret er et officielt EU-organ, der forvaltes af et udvalg med repræsentanter fra alle nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen.

BEREC-kontorets opgaver er bl.a. at:

  • yde faglig og administrativ støtte til BEREC
  • indsamle og dele oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder
  • videreformidle bedste reguleringspraksis blandt nationale tilsynsmyndigheder (fælles strategier, metoder, retningslinjer for gennemførelse af EU-lovgivning osv.)
  • hjælpe formanden med at forberede repræsentantskabets arbejde
  • oprette og støtte ekspertarbejdsgrupper.

Forordning 1211/2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikationpdf

Administrerende direktør: Ando Rehemaa

Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

Kontakt

Adresse

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tlf.
+371 6611 7590
Links