Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Agentura BEREC vznikla s cílem:

 • prosazovat jednotné uplatňování právních předpisů EU a zlepšit tak fungování jednotného trhu
 • nahradit skupinu evropských regulačních orgánů (ERG), jejímž prostřednictvím si regulační orgány z jednotlivých států vyměňovaly odborné poznatky a osvědčené postupy a vyjadřovaly stanoviska k fungování evropského telekomunikačního trhu
 • pomáhat Evropské komisi a vnitrostátním regulačním orgánům provádět předpisy EU o elektronické komunikaci
 • poskytovat poradenství Evropskému parlamentu a Radě EU
 • doplnit na úrovni EU plnění regulační úkolů ze strany vnitrostátních regulačních orgánů

Agentura BEREC se skládá z rady regulačních orgánů, kterou tvoří 28 ředitelů, a z podpůrného úřadu. Tento úřad je oficiální institucí EU, kterou řídí výbor, v němž jsou zastoupeny všechny vnitrostátní regulační orgány a Komise.

Hlavními úkoly úřadu agentury BEREC jsou:

 • poskytovat odbornou a administrativní pomoc agentuře BEREC
 • shromažďovat a předávat informace z vnitrostátních regulačních orgánů
 • vyměňovat mezi vnitrostátními regulačními orgány osvědčené postupy v regulační činnosti (společný přístup, metodologie, pokyny pro provádění nařízení EU atd.)
 • pomáhat předsedovi s přípravou činnosti rady regulačních orgánů
 • ustavovat a podporovat odborné pracovní skupiny

Nařízení č. 1211/2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Správní ředitel: Ando Rehemaa

 Viz také

 • Adresář EU „Kdo je kdo“ English (en)  

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?