You are here:

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Agentura BEREC vznikla s cílem:

  • prosazovat jednotné uplatňování právních předpisů EU a zlepšit tak fungování jednotného trhu
  • nahradit skupinu evropských regulačních orgánů (ERG), jejímž prostřednictvím si regulační orgány z jednotlivých států vyměňovaly odborné poznatky a osvědčené postupy a vyjadřovaly stanoviska k fungování evropského telekomunikačního trhu
  • pomáhat Evropské komisi a vnitrostátním regulačním orgánům provádět předpisy EU o elektronické komunikaci
  • poskytovat poradenství Evropskému parlamentu a Radě EU
  • doplnit na úrovni EU plnění regulační úkolů ze strany vnitrostátních regulačních orgánů

Agentura BEREC se skládá z rady regulačních orgánů, kterou tvoří 28 ředitelů, a z podpůrného úřadu. Tento úřad je oficiální institucí EU, kterou řídí výbor, v němž jsou zastoupeny všechny vnitrostátní regulační orgány a Komise.

Hlavními úkoly úřadu agentury BEREC jsou:

  • poskytovat odbornou a administrativní pomoc agentuře BEREC
  • shromažďovat a předávat informace z vnitrostátních regulačních orgánů
  • vyměňovat mezi vnitrostátními regulačními orgány osvědčené postupy v regulační činnosti (společný přístup, metodologie, pokyny pro provádění nařízení EU atd.)
  • pomáhat předsedovi s přípravou činnosti rady regulačních orgánů
  • ustavovat a podporovat odborné pracovní skupiny

Nařízení č. 1211/2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikacípdf

Správní ředitel: Ando Rehemaa

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Kontaktní údaje

Adresa

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Odkazy