You are here:

Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (Úřad BEREC)

Přehled

 • Úloha: Poskytovat administrativní a odbornou podporu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
 • Ředitel: László Ignéczi
 • Rok zřízení: 2010
 • Počet zaměstnanců: 27
 • Sídlo: Riga (Lotyšsko)
 • Internetové stránky: BEREC Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Úřad BEREC je agentura EU, která poskytuje administrativní a odbornou podporu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC).

Náplň činnosti

Sdružení BEREC má přispět k tomu, aby byla příslušná legislativa EU uplatňována konsistentně a aby v EU fungoval jednotný trh elektronických komunikací.  

Na základě žádosti či z vlastního podnětu poskytuje poradenství evropským orgánům. BEREC tvoří tzv. Rada regulačních orgánů. Ta se skládá z vedoucích regulačních orgánů (nebo výše postavených jmenovaných zástupců) všech členských států EU.

Struktura

Nejvyšším orgánem úřadu BEREC je řídící výbor, který se skládá z jednoho zástupce za každý členský stát a jednoho zástupce Komise.

Způsob fungování

Úřad BEREC:

 • poskytuje administrativní a odbornou pomoc sdružení BEREC
 • shromažďuje informace a šíří osvědčené postupy mezi vnitrostátními regulačními orgány
 • pomáhá při přípravě práce Rady regulačních orgánů
 • vytváří odborné pracovní skupiny BEREC a poskytuje jim podporu.

Pro koho znamená přínos

Výsledky práce sdružení BEREC využívají:

 • evropské, regionální a vnitrostátní orgány v oblasti elektronických komunikací
 • podniky a průmyslová sdružení v tomto odvětví
 • spotřebitelé a sdružení spotřebitelů
 • poradenské firmy, výzkumní pracovníci, think tanky
 • akademická obec.

 

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Kontakt

Adresa

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Odkazy
Sociální sítě