Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

ОЕРЕС е създаден, за да:

 • насърчава последователното прилагане на разпоредбите на ЕС, чрез което да се подобрява функционирането на единния пазар,
 • замести Групата на европейските регулатори (ГЕР), чрез която националните регулаторни органи (НРО) обменяха експертни познания и добри практики и изразяваха становища относно функционирането на пазара на телекомуникации в ЕС,
 • подпомага Европейската комисия и НРО при прилагането на разпоредбите на ЕС в областта на електронните комуникации,
 • предоставя съвети на Европейския парламент и Съвета на ЕС,
 • допълва на европейско равнище регулаторните дейности, извършвани от НРО.

ОЕРЕС се състои от Съвет на регулаторите, съставен от председателите на 28-те НРО, и служба за подкрепа. Службата е официален орган на ЕС, управляван от комитет от представители на всички НРО и Комисията.

Сред задълженията на службата на ОЕРЕС са:

 • предоставяне на експертна и административна помощ на ОЕРЕС,
 • събиране и разпространение на информация от НРО,
 • разпространение на добри регулаторни практики между НРО (общи подходи, методологии, ръководства за прилагане на разпоредбите на ЕС и др.),
 • подпомагане на председателя при подготовка на работата на Съвета на регулаторите,
 • учредяване и подпомагане на експертни работни групи.

Регламент 1211/2009 за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

Административен ръководител: Андо Рехема

 Вижте също

 • Указател на ЕС „Who is who“ English (en)  

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?