Sökväg

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

Acer ska bidra till att EU-marknaden för gas och el fungerar som den ska. Byrån hjälper de nationella tillsynsmyndigheterna att utöva sin verksamhet på EU-nivå och samordnar vid behov deras arbete.

Det här gör Acer rent konkret:

  • Kompletterar och samordnar de nationella tillsynsmyndigheternas arbete.
  • Hjälper till att ta fram regler för europiska nät.
  • Fattar vid behov bindande beslut om villkoren för infrastruktur över gränserna i fråga om tillträde och driftssäkerhet.
  • Ger EU-institutionerna råd i frågor som gäller el och naturgas.
  • Övervakar och rapporterar om marknaderna för el och naturgas.
  • Övervakar grossistmarknaderna för energi för att upptäcka och avskräcka marknadsmissbruk, i nära samarbete med EU-ländernas tillsynsmyndigheter (uppdrag som byrån fick 2012 enligt EU:s förordning 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi).

 Se också

  • EU:s institutionskatalog ”Who is who” English (en)  

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?