Navigacijska pot

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev skrbi za pravilno delovanje enotnega evropskega trga električne energije in plina. Nacionalnim regulativnim organom pomaga pri izvajanju njihovih nalog na evropski ravni in po potrebi koordinira njihovo delo.

Natančneje:

  • dopolnjuje in usklajuje delo nacionalnih regulativnih organov,
  • pomaga oblikovati pravila za evropsko omrežje,
  • kadar je potrebno, sprejema zavezujoče posamične odločitve o pogojih dostopa do čezmejne infrastrukture in njeni obratovalni zanesljivosti,
  • svetuje evropskim institucijam o vprašanjih, ki zadevajo električno energijo in zemeljski plin,
  • spremlja notranje trge električne energije in plina ter poroča o svojih ugotovitvah,
  • spremlja grosistične energetske trge ter v tesnem sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi organi ugotavlja in preprečuje tržne zlorabe (to nalogo je prevzela leta 2012 v skladu z Uredbo EU št.1227/2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT).

 Glej tudi

  • Imenik EU „Kdo je kdo“ English (en)

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?