Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

ACER pomaga zagwarantować, by jednolity europejski rynek gazu i energii elektrycznej funkcjonował właściwie. Udziela wsparcia krajowym organom regulacyjnym w wykonywaniu ich funkcji regulacyjnych na poziomie europejskim i, w razie konieczności, koordynuje ich działania.

Główne zadania ACER:

  • wspomaganie krajowych organów regulacyjnych i koordynowanie ich pracy
  • pomoc w opracowywaniu unijnych przepisów dotyczących funkcjonowania sieci
  • w stosownych przypadkach podejmowanie wiążących indywidualnych decyzji w sprawie zasad i warunków dostępu do infrastruktury transgranicznej oraz warunków jej bezpiecznej eksploatacji
  • udzielanie porad instytucjom europejskim na temat kwestii związanych z energią elektryczną i gazem ziemnym
  • monitorowanie wewnętrznych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz przedstawianie wyników tego monitorowania
  • monitorowanie hurtowych rynków energii w celu wykrywania nadużyć na rynku i zapobiegania im w ścisłej współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi (uprawnienia nadane w 2012 r. na mocy rozporządzenia UE 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT).

 Zobacz również

  • Kto jest kim w UE English (en)  

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?